โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566

จิตอาสาพระราชทาน " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

    จิตอาสาพระราชทาน " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )


     จิตอาสาพระราชทาน

" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


" จิตอาสา ” หมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจ สมัครใจอิ่มใจ ซาบ

ซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิต ที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหา " 
อภิคม แก้วละเอียด , สหรัฐ เตชานุบาล  2 พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำ

เสนอการปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ 

พันเอก สรายุทธ ศรลัมพ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ / รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 กองกำลังสุรสีห์ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตก ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงที่ตั้งถิ่นฐานตามแนวชายแดน พร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  พร้อมถุงพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงที่ตั้งถิ่นฐาน ณ บ้านพุระกำ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น