โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ขอชี้แจงด่วนมาก ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอชี้แจงบอกกล่าว " ห้ามบุคคลใดแอบอ้างชื่อ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 ขอชี้แจงด่วนมาก  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอชี้แจงบอกกล่าว  " ห้ามบุคคลใดแอบอ้างชื่อ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน 
ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอชี้แจงบอกกล่าว  " ห้ามบุคคลใดแอบอ้างชื่อ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยเด็ดขาด "  และรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอชี้แจงแจ้งรายชื่อดังต่อไปนี้ที่เป็นชื่อของทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  จำนวน 5 ท่าน ( พร้อมภาพนิ่ง ปัจจุบัน ) 


- น.ส. ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


- จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


- ร้อยตรี สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


- นายอมรรัตน์ เครือสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


- นายญัตติพงศ์  ธิภาศรี หัวหน้าฝ่ายตัดต่อเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


  "  หากมีบุคคลใดที่เอาชื่อรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกไปแอบอ้างหรือทำการที่ผิดกฎหมายทุกกรณี ทางรายการคืนคุณให้แผ่นดินจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดด้วย


  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


       ศิริพร จงศิริ 

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

      5 มิถุนายน พ.ศ. 2566

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น