โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กอง รมน ภาค 4 รับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อการพึ่งพากันเอง" ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล

  กอง รมน ภาค 4 รับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อการพึ่งพากันเอง" ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล


https://forms.gle/ynp5oJvxfEvnU6vm8

https://goo.gl/maps/wMSL1Bb7oAtF2XHf6  ( แผนที่การเดินทาง) 

https://forms.gle/ynp5oJvxfEvnU6vm8 (ลงทะเบียนสมัครอบรม)

ครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อการพึ่งพากันเอง" 

วันที่ 24 - 28  พฤษภาคม 2566 ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูลเนื้อหาการอบรม
- แนวคิด ทฤษฎี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักกสิกรรมธรรมชาติ
- ฐานการเรียนรู้ เพื่อการพึ่งพาตนเอง
- การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม
- ลงแปลงฝึกปฏิบัติ เอามื้อสามัคคี - ออกปาก ซอแรง สร้างฐาน 4 พอ
- ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ (กองกำลังเกษตรโยธิน)

คุณสมบัติผู้เขาอบรม
- มีความสนใจในศาสตร์พระราชา เพื่อการพึ่งพาตนเอง
- ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้วิถิชีวิตแบบพอเพียง
- มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- ผู้สนใจเข้าร่มอบรม รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง
- ทางโครงการจัดเตรียมที่พัก อาหาร และ เครื่องดื่ม รวมทั้งอุปกรณ์ตลอดหลักสูตร (หากประสงค์พักค้างด้วยเต็นท์ให้นำอุปกรณ์มาเอง)
- รับสมัครผู้สนใจและมีพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดสตูล สงขลา พัทลุง ตรัง พื้นที่ใกล้เคียง และผู้ที่สนใจ


**** อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย****

รับสมัครจำนวน 100 ท่าน เท่านั้น

ประกาศรายชื่อในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
เฟสบุ๊ก ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง

สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่
ผู้ประสานงาน คุณกาญจนา ธีระเสถียร โทร 080-6235563

แผนที่การเดินทาง 
https://goo.gl/maps/wMSL1Bb7oAtF2XHf6

ลงทะเบียนสมัครอบรม
https://forms.gle/ynp5oJvxfEvnU6vm8
ขณะนี้มีผู้ลงสมัครผ่านระบบออนไลน์แล้ว 49 คน ซึ่งยังคงเปิดรับสมัครอยู่นะครับ ก็ขอประชาสัมพันธ์พี่ๆ ในกลุ่มที่ได้เชิญชวนสมาชิกจะไปเข้ารับการอบรมให้เร่งลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ก่อนทางศูนย์จะปิดระบบรับสมัครไปเสียก่อน ถ้าท่านไหนมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้ในไลน์กลุ่มหรือไลน์ส่วนตัว หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 091-9565149 (เสธปืน) ได้ครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น