โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บก.ชญาน์ทิพย์ วิจิตรกุลภรณ์ บรรณาธิการ “ข่าวภาค4และสถานีข่าวภาค4” เข้ารับพระราชทาน รางวัลเทพทอง ครั้งที่ 21(ชมคลิป)

 บก.ชญาน์ทิพย์ วิจิตรกุลภรณ์ บรรณาธิการ “ข่าวภาค4และสถานีข่าวภาค4” เข้ารับพระราชทาน รางวัลเทพทอง ครั้งที่ 21(ชมคลิป)


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงานวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ น.ส.ชญาน์ทิพย์ วิจิตรกุลภรณ์ บรรณาธิการ “ข่าวภาค4และสถานีข่าวภาค4” เข้ารับพระราชทาน รางวัลเทพทอง ครั้งที่ 21 ประเภท “นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น” กับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ซึ่งจัดโดย สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชทานรางวัล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังสำหรับผู้รับรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 21 มีองค์กรดีเด่นเข้ารับรางวัล 11 องค์กร นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่นเข้ารับรางวัล 17 รางวัล นักวิทยุกระจายเสียงดีเด่นรับรางวัล 20 รางวัล และโล่เกียรติยศอีก 9 รางวัล รวม 57 รางวัล


    นางสาว  ชญาน์ทิพย์ วิจิตรกุลภรณ์ บรรณาธิการ “ข่าวภาค4และสถานีข่าวภาค4” ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อปลายด้ามขวานชายแดนใต้  ปลื้มใจค่ะที่ได้รับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ซึ่งเป็นสาขาที่ตัวเองถนัด และ เป็นพระมหากุรุณาที่คุณอันล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานรางวัลสูงสุด เป็นเกียรติในวงตระกูลครั้งนี้ กราบขอบพระคุณท่านนายกสมาคมและคณะกรรมการทุกท่าน ด้วยค่ะ

 สำหรับประวัติ  นางสาวชญาน์ทิพย์  วิจิตรกุลภรณ์   เป็นนักจัดรายการวิทยุ และ โทรทัศน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2548 ถึง ปัจจุบัน ซึ่งทำงานควบคู่กับอาชีพประจำมาโดยตลอด จนมีการเปลี่ยนแปลงสถานีวิทยุ มาเป็นสื่อออนไลน์

และ ดำรงตำแหน่ง -เจ้าของ / บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ข่าวภาค๔ , ข่าวภาค๔ News Tv.  ,  - เจ้าของ / บรรณาธิการ สืบ-ลับ-ลวง  ,

-ตำแหน่งอนุกรรมการ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , ตำแหน่งผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ สมาคมสันนิบาตเสรีชนแห่งประเทศไท

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น