โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

" รายการคืนคุณให้แผ่นดินบันทึกเทป...ฐานปฎิบัติการใจแผ่นดิน โดยกองร้อยทหารพรานที่ 1405 กรมทหารพรานที่ 14 กองกำลังสุรสีห์เป็น ฐานปฎิบัติการที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร และยากลำบากในการเข้าถึง...ชีวิตทหารพรานชายแดน "

   "  รายการคืนคุณให้แผ่นดินบันทึกเทป...ฐานปฎิบัติการใจแผ่นดิน โดยกองร้อยทหารพรานที่ 1405  กรมทหารพรานที่ 14 กองกำลังสุรสีห์เป็น ฐานปฎิบัติการที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร และยากลำบากในการเข้าถึง...ชีวิตทหารพรานชายแดน " 
 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศเดือนมิถุนายน 2566 ทุกวันศุกร์เวลา 13.55 น. - 14.00 น. (กดหมายเลข 5 )        "  รายการคืนคุณให้แผ่นดินบันทึกเทป...ฐานปฎิบัติการใจแผ่นดิน โดยกองร้อยทหารพรานที่ 1405  กรมทหารพรานที่ 14 กองกำลังสุรสีห์เป็น ฐานปฎิบัติการที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร และยากลำบากในการเข้าถึง...ชีวิตทหารพรานชายแดน " 


" ชีวิตทหารชายแดนในการรักษาอธิปไตยพวกเขาปกป้องชายแดนด้วยหัวใจที่มีต่อแผ่นดินแห่งนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนที่พวกเขารักไดัใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข "

  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมอภิคม แก้วละเอียด  / สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และอมรรัตน์ เครือสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลุยฐานปฎิบัติการใจแผ่นดิน โดยกองร้อยทหารพรานที่ 1405  กรมทหารพรานที่ 14 กองกำลังสุรสีห์ที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารมากและยากลำบากในการเข้าถึง พันเอก สรายุทธ ศรลัมพ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ / รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19

 พร้อม พันเอก เชิดเกียรติ บัวผัน ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 14 ปฎิบัติหน้าที่ผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 14 กองกำลังสุรสีห์ เยี่ยมกำลังพลชายแดนพร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมถุงพระราชทาน มอบให้กำลังพล ณ ฐานปฎิบัติการใจแผ่นดิน กองร้อยทหารพรานที่ 1405 กรมทหารพรานที่ 14 กองกำลังสุรสีห์    ฐานปฎิบัติการใจแผ่นดิน อยู่ในพื้นที่ป่าลึ


กของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นฐานปฎิบัติการที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากลำบากมากในการเข้าถึง ซึ่งการส่งกำลังบำรุงสับเปลี่ยนกำลังพลและสเบียงอาหารจำเป็นต้องใช้อากาศยานเป็นหลัก เนื่องจากการเดินทางโดยใช้อากาศยานเป็นหลักซึ่งการเดินทางโดยอากาศยานใช้เวลา 15 นาที ถึง 20 นาที แต่หากเป็นการเดินเท้าในพื้นที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินเท้าใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน ถึง 4 วัน โดยกำลังพลที่ออกปฎิบัติหน้าที่จะต้องมีจิตใจและร่างกายที่แข็งแรงและพร้อมที่เสียสละอยู่ห่างไกลความเจริญโดยเฉพาะครอบครัวเป็นเวลา 1 เดือน และสามารถติดต่อสื่อสารโดยวิทยุกับฐานทหารเท่านั้น


   อย่าพลาดติดตามชมทหารชายแดนรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศเดือนมิถุนายน 2566 ทุกวันศุกร์เวลา 13.55 น. - 14.00 น. (กดหมายเลข 5 ) 

อภิคม แก้วละเอียด , สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น