โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เบื้องหลังผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินตลอด 1 สัปดาห์ชายแดนภาคตะวันตกของรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศเดือนมิถุนายน 2566 ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )

 เบื้องหลังผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินตลอด  1 สัปดาห์ชายแดนภาคตะวันตกของรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศเดือนมิถุนายน 2566 ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 ) " ความในใจ..ทีมงาน เหนื่อยมาก..บางครั้งทัอแท้...ชีวิตเสี่ยงทุกวินาที  หาเงินทุกบาทจากน้ำพักน้ำแรงเพื่อผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เพื่อนำเสนอความเที่ยงตรง และถูกต้องเพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน "

 "  ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกคน " 


"  เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน "


    การผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน รายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศเดือนมิถุนายน 2566  รายการคืนคุณให้แผ่นดินต้องการนำเสนอเรื่องราวการปฎิบัติภาระกิจของทหารชายแดนภาคตะวันตก ของหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ และกรมทหารพรานที่ 14 กองกำลังสุรสีห์  ที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดน  ความยากลำบาก ทุรกันดาร และ บางฐานยากลำบากในการเข้าถึง และ ที่สำคัญทุกคนต้องห่างไกลจากครอบครัวที่พวกเขารักเป็นเวลาแรมเดือน  แต่พวกเขาทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนผืนแผ่นดินไทย และดูแลพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนอยู่อย่างมีความสุข 


 ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กราบขอบพระคุณ พ.อ.เฉลิมพล  สังข์ต้อง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ/กรมทหารราบที่ 19 กองกำลังสุรสีห์ , พันเอก

สรายุทธ ศรลัมพ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ / รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 กองกำลังสุรสีห์  ,  พันเอก เชิดเกียรติ บัวผัน ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 14 ปฎิบัติหน้าที่ผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 14 กองกำลังสุรสีห์ และพี่ๆทหารทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก   อย่าพลาดติดตามชมเดือนมิถุนายน 2566 ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศเดือนมิถุนายน 2566 ทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อภิคม แกัวละเอียด , สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น