โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566

ทางเลือกใหม่ พรรคไทยก้าวหน้า นาย สายันต์ สายเจียง (สิง/อุบลฯ)ผู้สมัคร สส .ปาร์ตี้ลิสต์ จังหวัดอํานาจเจริญ

 ทางเลือกใหม่ พรรคไทยก้าวหน้า         นาย สายันต์ สายเจียง (สิง/อุบลฯ)ผู้สมัคร สส .ปาร์ตี้ลิสต์ จังหวัดอํานาจเจริญ (ชมคลิป)                 สายันต์  สายเจียง ว่าที่ผู้สมัดร สส.ปาร์ตี้ลิสต์ จ.อำนาจเจริญ

https://photos.app.goo.gl/uXK2bWP3EgMvcep49 คลิกชมวีดีโอ

มาเปลี่ยนแปลง การเมืองกันเถอะ เพื่ออนาคตของลูกหลาน  และประเทศไทยของเรา

 เลือก  พรรคไทยก้าวหน้า 

   ดร.วัชรพล  บุษมงคล   หัวหน้าพรรค


ศูนย์ประสานงานกลางปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาฯ

(ชมคลิป) คนไทยต้องรู้


     ก่อนที่จะเกิดศูนย์ประสานงานกลางปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา แล้วขยายลงสู่ระดับ ชุมชน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด.!!

 


  เพื่อภารกิจปกป้องพระพุทธศาสนา ได้มีการสัมมนาวิชาการถึงภัยอันตรายพระพุทธศาสนาหลายอย่าง เช่น#ไล่พระออกจากสถานปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา# #กระโดดเต๊ะพระพุทธรูป ภายในถํ้า# #สร้างมัสยิดรุกลํ้าแหลมสมิหราจับสึกพระราชาคณะ ไร้การตรวจอธิกรณ์ ปิดสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา    เป็นต้น

 


พระพุทธศาสนา ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ คนไทยไม่รู้หน้าที่ ขาด พ.ร.บ.ข้อกฎหมายคุ้มครอง    พระสงฆ์ถูกจำกัดสิทธิต่างๆ ด้วยข้อกฎหมายมากมาย ท่านบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาฯ

พระสงฆ์ถูกไล่ล่าด้วยข้อกฎหมายของบ้านเมือง

 


 #นโยบายแห่งรัฐ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ. มาตรา. ๖๗ รัฐพึ่งอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาฯ

 

ลำพังคำสอนที่ปลูกฝังกันให้ชาวพุทธยึดหลักทาน ศีลธรรม ภาวนา นับว่ายังไม่พอที่จะรักษาพระศาสนาไว้ได้ เพราะทาน ศีล ภาวนา ทำหน้าที่ได้เพียงอุปถัมภ์อย่างเดียว

 


ชาวพุทธควรตระหนักรู้และเพิ่มพูน “สติ ปัญญา”  ให้รอบด้าน เพราะหลักธรรมนี้ จะทำหน้าที่คุ้มครองพระศาสนาฯ

 

การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้ได้ผลสัมฤทธิ์นั้น

จำต้องมีชาวพุทธที่รู้หลักการทางพระพุทธศาสนา รู้พระธรรมวินัย ใส่ใจหลักกฎหมาย เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรสงฆ์ ช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้พระสงฆ์และพระพุทธศาสนา ที่ถูกกีดกั้น พันธนาการด้วยข้อกฎหมาย

 

เมื่อเกิดเหตุการณ์..ลบๆ ร้ายๆ ในคณะสงฆ์หรือพระพุทธศาสนา มารย่อมได้โอกาส การเมืองเข้าแทรกแซงการคณะสงฆ์   ภัยภายนอกที่รุกถาโถมรุมเร้า เกิดวิกฤตในฝ่ายศาสนจักร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชาวพุทธได้ฝากความหวังไว้ที่นักการเมืองให้เป็นปากเป็นเสียงในสภา ออกกฎหมายคุ้มครองพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ โดยแยกให้ชัดว่า อันไหนจะตราเป็นกฎหมายส่วนที่คุ้มครองหลักธรรม  อันไหนคือกฎหมายที่ปกป้องหลักพระวินัย

 

การคาดหวังเฝ้ารอคอย ให้นักการเมือง หรือรัฐบาลทั้งที่มาจากการเลือกตั้ง  และรัฐประหาร ช่วยดูแลเอาใจใส่ออกกฎหมายคุ้มครองพระพุทธศาสนา  ปรากฏว่าหามีผู้ใดหรือพรรคการเมืองใด แสดง

เจตน์จำนงที่จะทำหน้าที่อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา

 

ในที่สุด จึงตกผลึกทางความคิดว่า ชาวพุทธจะต้องรู้เท่าทันสถานการณ์  ทำงานด้านปกป้องพระพุทธศาสนา จึงร่วมกันกำหนดกรอบยุทธศาสตร์

พรรคการเมือง   จึงใด้เกิด

#พรรคไทยก้าวหน้า#

   ขึ้น ทำหน้าที่ในสภา ออกกฎหมายอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐตามที่รัฐธรรมนูญปี.๒๕๖๐

มาตรา.๕๐(๑) พิทักใว้ชึ้ง

ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นประมุขของชาติไทย

 

ณ วันนี้ ศูนย์ประสายงานกลางปกป้องคุ้มครองพระพุทศาสนาได้เดินทางไกลด้วยความยากลำบาก มาถึงจุดที่พร้อมถวายหัวใจเป็นพุทธบูชา อาสาประชาชนเข้าสภาออกกฎหมายอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา เราจะไม่ยอมให้พระถูกรังแก เราพร้อมจะปกป้องพระพุทธศาสนาพระสงฆ์และชาวไทยพุทธ

 

       นาย สายันต์ สายเจียง (สิง/อุบลฯ)

ผู้ปฏิบัติงาน  ภาคพื้นสนามตัวจริง ภาคเหนือ,ภาคใต้,ภาคอีสานและภาคกลาง ผู้สมัคร สส .ปาร์ตี้ลิสต์

 จังหวัดอํานาจเจริญ      คณะ กรรมการพรรคไทยก้าวหน้า     เลขาธิการศูนย์ประสานงานกลางปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาฯ

    กราบนมัสการพระคุณเจ้า กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทย ที่เคารพ    พรรคไทยก้าวหน้า ขอคะแนนเสียง สส.ปาร์ตี้ลิสต์ สส.เขตุ. จากผลงานประจักษ์ สื่อ โลก Social network.!!

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น