โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

" โครงการธนาคารควาย - วัว มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ "

" โครงการธนาคารควาย - วัว มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท   วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง  เชียงใหม่ "
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


" โครงการธนาคารควาย - วัว มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท   วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง  เชียงใหม่ "


" ห้ามขาย ห้ามฆ่า ห้ามขาย ห้ามทรมาน ห้ามแลกเปลี่ยน หากเลี้ยงโค - กระบือ ไม่ไหวให้ส่งคืนธนาคารควาย - วัว มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ " 


   อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น