โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

" หากไร้ผู้สืบสาน มันก็จะสูญหาย และตายไปกับเรา " " ครูช่างของแผ่นดิน ช่างตีมีด บ้านอรัญญิก ครูบุญสม ศรีสุข อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการตีมีดอรัญญิก แห่งหมู่บ้านหัตถกรรมตีมีด บ้านอรัญญิก

 " หากไร้ผู้สืบสาน  มันก็จะสูญหาย และตายไปกับเรา "    "  ครูช่างของแผ่นดิน ช่างตีมีด บ้านอรัญญิก  ครูบุญสม ศรีสุข อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการตีมีดอรัญญิก แห่งหมู่บ้านหัตถกรรมตีมีด บ้านอรัญญิก รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )

   "  ครูช่างของแผ่นดิน ช่างตีมีด บ้านอรัญญิก  ครูบุญสม ศรีสุข อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการตีมีดอรัญญิก แห่งหมู่บ้านหัตถกรรมตีมีด บ้านอรัญญิก ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา " 

 " หากไร้ผู้สืบสาน  มันก็จะสูญหาย และตายไปกับเรา " 


  ครูบุญสม ศรีสุข สืบสาน สานต่อ ร่วมสร้าง  ความภาคภูมิใจ หมู่บ้านอรัญญิก ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ให้กับใครหลายๆ คนเพราะเป็นสถานที่ที่อนุรักษ์การทำดาบไทยและอาวุธโบราณ พระวีรยุทธ  ปญฺญาวโร วัดกุฏิมีประสิทธิ์  , ศิริพร  จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมคุณอมรรัตน์  เครือสวัสดิ์  ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้มาเยี่ยมเยือนครูช่างของแผ่นดิน ช่างตี ดาบ มีด บ้านอรัญญิก  ครูบุญสม ศรีสุข ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีฝีมือในการตีดาบและอาวุธโบราณทุกชนิด ครูผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยจนเป็นที่รู้จักถึงฝีมืออันยอดเยี่ยมของแผ่นดินไทย ครูบุญสม  ศรีสุข 
 เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำอาวุธโบราณชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาบ  หอก  ทวน  ง้าว  ของ้าว อาวุธโบราณที่ได้ทำเหล่านี้เป็นเครื่องแทนความรู้สึกของเราว่ากว่าไทยจะเป็นไทยทุกวันนี้มิใช่เรื่องง่ายเพราะความเป็นเอกราชที่ดำรงคงอยู่มาทุกวันนี้ก็แลกมาด้วยเลือดเนื้อของบรรพชนที่ปกป้องผืนแผ่นไทยให้เราดำรงความเป็นเอกราชจนมาทุกวันนี้ ยังความภูมิใจให้เกิดขึ้นแก่อนุชนคนรุ่นหลังอย่างไม่สิ้นสุด ครูบุญสม  ศรีสุข มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดำรงคงไว้ชึ่งความภูมิใจในศาสตร์อาวุธโบราณเพื่อให้ดำรงคงอยู่บนผืนแผ่นดินไทยตลอดไป ครูบุญสม  ศรีสุข 


จึงได้ดำริในการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ดาบไทยและอาวุธโบราณชนิดต่างๆ ฃึ่งในขนาดนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้  ศูนย์การเรียนรู้นี้จะเป็นศูนย์การรู้ที่สร้างความภูมิใจให้กับคนไทยทุกคนสมปณิธานของครูบุญสม  ศรีสุข ที่อยากให้ดาบไทยและอาวุธโบราณอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไป  ดังคำที่ครูได้กล่าวเอาไว้ว่า

 " หากไร้ผู้สืบสาน  มันก็จะสูญหาย และตายไปกับเรา " 

    ว่างๆท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมแวะไปเยี่ยมเยือน หมู่บ้านอรัญญิก ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น