โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รมช. มหาดไทย ลงพื้นที่ เปิดเวทีสร้างความเข้าใจที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยพื้นที่ทับซ้อนเขตป่าอนุรักษ์ (พรบ.อุทยาน 62 )โดยเครือข่ายที่ดินอุทยานบูโด - สุไหงปาดี (ชมคลิป )

 รมช. มหาดไทย ลงพื้นที่  เปิดเวทีสร้างความเข้าใจที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยพื้นที่ทับซ้อนเขตป่าอนุรักษ์ (พรบ.อุทยาน 62   )โดยเครือข่ายที่ดินอุทยานบูโด - สุไหงปาดี (ชมคลิป )

     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้/รายงาน

  เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์  2566 นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหามหาดไทยเป็นประธาน เปิดเวทีสร้างความเข้าใจที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยพื้นที่ทับซ้อนเขตป่าอนุรักษ์ (พรบ.อุทยาน 62   ) พร้อมด้วยคณะทำงาน นายเจะอามิง โตะตาหยง นายไซดี เจ๊ะหามะ, นายสุลัยมาน มะโซ๊ะ  (บอมอโก๊ะ)  นายสุรียา กูทา   โดยเครือข่ายที่ดินอุทยานบูโด – สุไหงปาดี  ณ โรงแรมอ่าวมะนาวรีสอร์ท  จังหวัดนราธิวาส

    เพื่อรับทราบปัญหาที่ดินอุทยานเขาบูโด-สุไหง-ปาดี ที่เป็นปัญหา ระหว่างภาครัฐ ประชาชน มาเป็นระยะเวลา ที่ยาวนาน

  โดยทางรัฐ ได้ประกาศ แนวเขต ทับซ้อน บนที่ดินที่ทำกิน ของประชาชน ที่ได้ทำกิน กันมาตั้งแต่ก่อน และเป็นมรดก ตกทอดกันมา ถึงลูกหลานในปัจจุบัน    ที่ดิน แต่ละรายที่ประชาชนครอบครอง เป็นแปลงเล็กแปลงน้อย เป็นเพียง ที่ทำกินเท่านั้น      เพื่อเป็นนโยบายพรรคฯ กับการแก้ปัญหาที่ดิน แก่ประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม ในอนาคต

   ปัญหาที่ดินทำกิน เป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ ให้ความสำคัญ  เพื่อประสงค์ให้ประชาชนมีที่ทำกิน ที่อยู่อาชีพ และเครารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

     ทั้งนี้  พรรคประชาธิปัตย์โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะหัวพรรค     ได้ บรรจุ เป็นหนึ่งในนโยบาย จากแปดด้านที่ได้ประกาศไว้ ต่อสาธารณชน ที่พรรคประชาธิปัตย์ ให้ความสำคัญ เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย กรรมสิทธิ์ แก่ประชาชน    "นโยบาย ออกกรรมสิทธิ์ ทำกินให้ผู้ทำกิน ในที่ดินของรัฐ"   พรรคประชาธิปัตย์ ได้บรรจุเป็นหนึ่งใน นโยบายพรรค เพื่อรณรงค์ หาเสียง อย่างเป็นรูปธรรม ทั่วประเทศ

     พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะเป็นเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาเรื่องที่ดินเป็นปัญหาสลับซับซ้อนและทับถมมาเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งผมจะได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กรมที่ดิน ได้นำเข้ามาสู่ระบบการพิจารณาให้ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวได้นำไปสู่การแก้ไขให้ พี่น้องประชาชนได้รับเอกสารสิทธิ์ อันเป็นการคลายทุกข์สร้างสุขให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น