โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นาย เจะอามิง โตะตาหยง อดีตสส. จังหวัดนราธิวาส ว่าที่ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนราธิวาส ยื่นคัดค้าน การแบ่งเขต เลือกตั้ง ที่ กกต.จังหวัดนราธิวาส ให้ลาโละ ยังใข้สิทธิ เลือกตั้ง ขึ้นกับรือเสาะเหมือนเดิม (ชมคลิป)

   นาย เจะอามิง  โตะตาหยง   อดีตสส. จังหวัดนราธิวาส    ว่าที่ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์  เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนราธิวาส  ยื่นคัดค้าน การแบ่งเขต เลือกตั้ง ที่  กกต.จังหวัดนราธิวาส   ให้ลาโละ ยังใข้สิทธิ เลือกตั้ง ขึ้นกับรือเสาะเหมือนเดิม (ชมคลิป) 


  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 11.30 น.  ที่สำนักงาน จังหวัดนราธิวาส  นายเจะอามิง โตะตาหยง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส    ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรประชาธิปัตย์  เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย อำเภอบาเจาะ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร

 

  ได้ยื่นหนังสือคัดค้าน ต่อ  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส  พร้อมหนังสือคัดค้านของตัวเอง และของประชาชน พร้อมลายมือชื่อ 276 รายชื่อ  กรณี การเลือกตั้งที่จะมาถึง ที่จะแยก พื้นที่ ตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   ทั้งตำบล แยกให้ไปใช้สิทธิ รวมกับ พื้นที่(เขต4)อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  นำตำบลลูกโบ๊ะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส (จากเขต1)ให้มาใช้สิทธิ เลือกตั้งเขต 5  :จะเกิด ความสับสน กับประชาชนผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง   :การแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยไม่ผ่าน กระบวนการ การรับฟังความเห็น จากประชาชน แต่ประการใด   :ประชาชนในพื้น ตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ นราธิวาสไม่เห็นด้วย กับการแยกให้ใช้สิทธิร่วมกับ พื้นที่เลือกตั้งอำเภอระแงะ นราธิวาส   :ประชาชน ในพื้นที่เลือกตั้ง ตำบลลาโล๊ะ ต้องการให้คงรูปแบบ(ก) เป็นพื้นที่เลือกตั้ง ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ นราธิวาส ทั้งตำบล ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขึ้นกับ พื้นที่เลือกตั้งอำเภอรือเสาะ แบบเดิมเท่านั้น   ทั้งหมด เป็นการสะท้อน ความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้/รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น