โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แกนนำ3ตำบล อ.จะนะ รวมตัวยื่นหนังสือ ให้ศึกษา sea โครงการ เมืองต้นแบบ จะนะอย่างเป็นกลาง(ชมคลิป )

 แกนนำ3ตำบล อ.จะนะ รวมตัวยื่นหนังสือ ให้ศึกษา sea โครงการ เมืองต้นแบบ จะนะอย่างเป็นกลาง (ชมคลิป )
        วันนี้ 15 กุมภา แกนนำชุมชนจากตำลบตลิ่งชัน สะกอม นาทับ อ. จะนะ สงขลา นำโดย นายเจะโส็ะ หัดเหาะ นายศักริยา อมายา รวมกับแกนนำอื่นๆจำนวนสิบคน ได้เข้ายื่นหนังสือท้วงติง โต้แย้ง กับกระบวนการศึกษาSEAโครงการพัฒนาพื้นที่เขตอุตสาหกรรม ในพื้นที่สามตำบลของอำเภอจะนะ จ.สงขลา ต่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่


 โดยได้กล่าวถึงและแจ้งต่อตัวแทนอธิการยดีที่ออกมารับหนังสือว่า จากการเข้าร่วมประชุมชี้แจงครั้งแรกของคณะผู้ศึกษาที่สว่นใหญ่เป็นอาจารย์จากมหาลัยสงขลานครินทร์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปในลักษณะชักชวนปลุกสำนึกให้คัดค้านการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนที่มีมา อีกทั้งท่ามกลางการนำเสนอความเห็นแบบกลุ่มย่อย มีลักษณะเปิดโอกาสให้กลุ่มแนวคิดชุมชนนิยม ซึ่งต่อต้านการพัฒนาได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และกลับปิดกั้นฝ่ายที่สนับสนุนอุตสาหกรรม

 แกนนำชุมชนทั้งหมดจึงเห็นว่าน่าจะไม่ถูกต้องชอบธรรมตามหลักการรับฟังความเห็นอย่างเสมอภาค ปราศจากการชี้นำหรือครอบงำ จึงได้ทำหนังสือเสนอแนะและโต้แย้งต่อกรณีต่ออธิการบดีที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะอาจารย์เหล่านั้นรวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบต่อนโยบายเป็นกลางของมหาลัยและคณะศึกษา ซึงทราบว่าการศึกษาครั้งนี้ใช้งบประมาณ เกือบ30ล้านบาทและหาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่วางตัวเป็นกลางก็อาจกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของสถาบันได้

     อนึ่ง ในการนี้ทางแกนนำชุมชนได้ทำหนังสือเสนอต่อหน่วยงานอื่นๆด้วยเช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกรัฐมนตรี ศอ.บต. สภาพัฒน์ สำนักเลขา ค.ร.ม.และ กสม.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น