โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ถ้าตัดต่างด้าวออก “อุดรธานี-นครศรีธรรมราช-ปัตตานี” จะมี ส.ส.เพิ่มจังหวัดละ 1 คน นครศรีธรรมราชเป็น 10 คน

 ถ้าตัดต่างด้าวออก “อุดรธานี-นครศรีธรรมราช-ปัตตานี” จะมี ส.ส.เพิ่มจังหวัดละ 1 คน นครศรีธรรมราชเป็น 10 คน

……..


หลังจากที่ประชุม คณะกรรมการ​การ​เลือกตั้ง​ (กกต.)​มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เรื่องการนำจำนวนราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทย(ต่างด้าว)มาคิดคำนวณจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดพึงมี และแบ่งเขตเลือกตั้ง หลังหลายฝ่ายมีความไม่สบายใจ มีความเห็นที่แตกต่าง ทั้งจากประชาชน พรรคการเมือง นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของ กกต. ทำให้การทำงานของ กกต.เกิดความเคลือบแคลง ควรจะมีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหา

 

เสือปืนไว ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินทันที ขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย กรณีความไม่ชัดเจนของการแบ่งเขตเลือกตั้งของ กกต. โดยนับรวมคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

 

สืบเนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 ม.86 ประกอบการแก้ไข ม.26 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ว่าการกำหนดจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนั้น หมายความถึงจำนวนราษฎรผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น หรือหมายความรวมถึงราษฎรที่เป็นคนต่างด้าวด้วยหรือไม่ อย่างไร ซึ่งความไม่ชัดเจนของการแบ่งเขตเลือกตั้งเนื่องจาก กกต.อ้างว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้จำนวนราษฎรตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรวมทั้งคนไทยและคนต่างด้าว

 

ศาลรัฐธรรมนูญคงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการพิจารณาข้อกฎหมาย ซึ่งจะทัน 23 มีนาคมที่สภาจะหมดวาระ และเลือกตั้ง 7 พฤษภาคม ตามที่ กกต.กำหนดไว้หรือไม่ ก็ไม่อาจจะคาดเดาได้ ยิ่งถ้านายกรัฐมนตรีใช้อำนาจยุบสภาก็จะยิ่งหนักเข้าไปอีก แม้จะมีช่องทางให้ กกต.เลื่อนวันเลือกตั้งออกไปได้ แต่น่าสนใจว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น จะกระทบต่อช่วงเวลาเลือกตั้ง และเป็นการทอดเวลาต่ออายุรัฐบาลรักษาการไปอีกระยะหนึ่ง

 

หากศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดลงมาให้ตัดผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยออก (ต่างด้าว) ออกไป ซึ่งมีตัวเลขอยู่ประมาณ 8 แสนคน อันจะทำให้ตัวเลขจำนวนประชากรบ้างจังหวัดลดลง จำนวน ส.ส.ก็จะลดลงไปด้วย และจะไปเพิ่มจำนวน ส.ส.ให้กับบางจังหวัด

จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไปจะพบว่า การตัดต่างด้าวออกไปจากตัวเลขการคำนวณแบ่งเขตเลือกตั้งจะทำให้จังหวัดเชียงใหม่เชียงราย และตาก มี ส.ส.แบบแบ่งเขตลดไปจังหวัดละ 1 คน และจังหวัดที่จะได้เพิ่มจังหวัดละ 1 คนคืออุดรธานีนครศรีธรรมราช และปัตตานี...จังหวัดอื่นจะมีจำนวนส.ส. เท่ากับที่ กกต. แบ่งเขตไว้แล้ว

 

แน่นอนว่าสามจังหวัดนี้ คืออุดรธานี นครศรีธรรมราช และปัตตานี เมื่อจำนวน ส.ส.เพิ่มขึ้น กกต.ก็ต้องมาแบ่งเขตใหม่ทั้งหมด ซึ่งรูปแบบเขตเลือกตั้งก็จะเปลี่ยนไปจากเดิม ว่าที่ผู้สมัครบางคนอาจจะไม่ได้ลงเขตเดิมที่ทำพื้นที่ไว้ก็เป็นได้ หรือบางคนอาจจะไม่ได้ลงสมัคร เนื่องจากเขตทับซ้อนกัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น