โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

นิพนธ์ ขอบคุณภาครัฐ เร่งช่วยเหลือเครือข่ายต้มยำกุ้ง ในประเทศมาเลเซีย หลังเสนอขอความช่วยเหลือ จึงผลักดันต่อจน ศอ.บต. รับลูกเดินเรื่องต่อแล้ว

 นิพนธ์ ขอบคุณภาครัฐ เร่งช่วยเหลือเครือข่ายต้มยำกุ้ง ในประเทศมาเลเซีย หลังเสนอขอความช่วยเหลือ จึงผลักดันต่อจน ศอ.บต. รับลูกเดินเรื่องต่อแล้ว


นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงกรณีที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเเละเเก้ไขปัญหาเเรงงานในประเทศมาเลเซีย (เเรงงานร้านอาหารต้มย้ำกุ้ง) ตามที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณแผนบูรณาการการเเก้ไขปัญหาจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567 

    นายนิพนธ์ ยังกล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ที่ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตนได้เสนอในที่ประชุมว่าให้มีการเร่งรัดช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายร้านอาหารต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซีย เพราะถือเป็นคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศและส่งรายได้กลับมายังพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งส่งผลดีต่อระบบในพื้นที่ โดยวันนี้้ข้อเสนอในหลายๆเรื่อง ได้รับการแก้ไขดำเนินการ ได้แก่

   1. ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการวางระบบการจัดการศึกษาให้เเก่เเรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย โดยนำหลักสูตรการศึกษา กศน. หรือหลักสูตรอื่นๆที่มีความสอดคล้องกับอาชีพเเละสามารถนำไปต่อยอดทางอาชีพได้ เพื่อสนับสนุนให้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมได้ พร้อมทั้งการจัดระบบการเรียนภาษาไทยหรือการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาไทยขั้นพื้นฐานให้สามารถสื่อสารได้

   2.ให้กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหน่วยงานหลักที่จะผลักดันการทำความตกลงระหว่างประเทศในหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล (G to G) โดยเฉพาะประเด็นการกำหนดมาตรฐานเเละการกำหนดราคาค่าธรรมเนียมสำหรับการทำ working permit ในสาขาเเรงงานเเต่ละประเภท เพื่อช่วยเหลือในการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการเเละเเรงงานรวมทั้งลดปัญหาเเรงงานผิดกฎหมาย

   3.ให้กระทรวงการต่างโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ มีกิจกรรมที่เป็นการดูเเลคุณภาพชีวิตเเละการช่วยเหลือคนไทยในประเทศมาเลเซีย เช่นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ตัวเเทนเครือข่ายของเเรงงานสามารถมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนา หรือเทศกาล เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นคนไทย ที่สามารถเข้าถึงเเละสามารถมีสานสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ


ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องขอขอบคุณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เร่งรัดดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว 


นายนิพนธ์ได้นำคณะพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางไปเยือนมาเลเซียเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และได้พบกับแกนนำเครือข่ายร้านอาหารต้มยำกุ้งในมาเลเซีย ซึ่งเครือข่ายร้านอาหารต้มยำกุ้ง ได้ยื่นข้อเสนอ เรียกร้องขอความช่วยเหลือหลายประการ ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ควรได้ แต่ติดปัญหาระเบียบราชการบางอย่าง ทำให้เกิดความล่าช้า และยุ่งยาก ซึ่งนายนิพนธ์ได้รับข้อเสนอมา และรับปากว่าจะช่วยเหลือ จึงผลักดันผ่านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเวลานี้เพียงเดือนเดียว ศอ.บต.รับลูกไปดำเนินการต่อแล้ว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น