โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ไหลเข้าก็มี…อดีต กปปส.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร’สมัครร่วมทีมปชป. ลั่นศรัทธาอุดมการณ์

หลเข้าก็มี…อดีต กปปส.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร’สมัครร่วมทีมปชป. ลั่นศรัทธาอุดมการณ์

 


21 ธันวาคม 2565 ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายจักร พันธ์ชูเพชร อดีตแกนนำ กปปส. เดินทางเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ว่า ตนตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ โดยได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้ว ทั้งยังได้มีโอกาสเข้าพบและถ่ายรูปคู่กับหัวหน้าพรรค ซึ่งตนสนใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เขตในนามพรรคประชาธิปัตย์ และพร้อมที่จะเดินหน้างานการเมืองไปกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยความศรัทธาในอุดมการณ์ของพรรคและหัวหน้าพรรค ส่วนพรรคจะพิจารณาอย่างไรก็ขอให้เป็นดุลพินิจของพรรคต่อไป

 

สำหรับ ดร.จักษ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร มีตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จบการศึกษา นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมสธิราช , เทคนิคการแพทย์จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ปริญญาโท รัฐศาสตร์การปกครอง จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า ), ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอก จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

……

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น