โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นิพนธ์ฯ ผลักดัน กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้ายุทธศาสตร์ “ความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดชายแดนใต้” ต่อเนื่อง หวังปูพรม ‘วัวพื้นเมืองเต็มพื้นที่ 10,000 ตัว’ ในสามเดือน

 นิพนธ์ฯ ผลักดัน กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้ายุทธศาสตร์ “ความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดชายแดนใต้” ต่อเนื่อง หวังปูพรม ‘วัวพื้นเมืองเต็มพื้นที่ 10,000 ตัว’ ในสามเดือน

 
    เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.65 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคและแพะจากจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีอยู่กว่า500 กลุ่มว่า ตัวแทนเครือข่ายกลุ่มได้มาแสดงการสนับสนุนแนวคิด การสร้างเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งจะเป็นแนวทางสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นี้ให้ดีขึ้น โดยทางกลุ่มให้ความมั่นใจว่าจะรวบรวมสมาชิกได้กว่า 10,000 ครอบครัว จากทุกชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้ และสามารถเลี้ยงโคและแพะ ให้เต็มพื้นที่ได้กว่า 50,000 ตัวในระยะเวลา 4 ปี

     นายนิพนธ์ฯ เปิดเผยต่อว่า ได้ผลักดันโครงการนี้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านโครงสร้างการทำงานของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ศอ.บต. มาอย่างต่อเนื่อง และโครงการมีความคืบหน้าอย่างดี โดยถึงขณะนี้มีสมาชิกแจ้งความจำนงแล้วกว่า 200 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในทุกด้านกลุ่มละ 50 ตัว หรือ 10,000 ตัวใน 200 กลุ่ม และจากการที่ได้พูดคุยกับตัวแทนเครือข่ายผู้เลี้ยงกว่า 500 กลุ่มจากทุกจังหวัดชายแดนใต้ในวันนี้ ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลผลิตด้านปศุสัตว์ได้กว่า 30,000 ตัวในระยะเวลา 1 ปีจากนี้ไป

 


      “ เราได้ทำการศึกษาวิจัยพบว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองและแพะ เนื่องจากเป็นสัตว์ที่ประชาชนในพื้นที่นิยมบริโภคและใช้เพื่อทำบุญด้านต่างๆในพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งหากพื้นที่สามารถดำเนินการโครงการนี้ได้ตามเป้าหมาย จะสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ฮาลาลในพื้นที่และยังส่งไปจำหน่ายต่อให้กับประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางและประเทศเพื่อนบ้านได้ ซึ่งมูลค่าตลาดปีละกว่า 30,000 ล้านบาท และนี้คือแนวทางสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้”นายนิพนธ์ฯกล่าว

      โดยในวันนี้ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่ขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ซึ่งอนุมัติไปแล้ว14กลุ่ม ยังคงค้างอีก3กลุ่ม ขอให้ประสานงานเร่งรัดการอนุมัติส่วนที่เหลือ

 

//

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น