โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พล.ต.วรเดช เดชรักษา เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ คนใหม่ ประชุม สล.3 นราธิวาส ย้ำ!ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกองค์กร มีความรู้ มีความเข้าใจ พึ่งพอใจ ปฏิเสธความรุนแรง และสนับสนุน แนวทางสันติวิธี (ชมคลิป)

 พล.ต.วรเดช เดชรักษา เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ คนใหม่ ประชุม สล.3  นราธิวาส ย้ำ!ประชาชนทุกกลุ่ม  ทุกองค์กร  มีความรู้  มีความเข้าใจ  พึ่งพอใจ  ปฏิเสธความรุนแรง  และสนับสนุน แนวทางสันติวิธี (ชมคลิป)


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ สล.3 กลุ่มงานสื่อมวลชน การสื่อสารและเทคโนโลยี่


  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน    25656 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สำนักงานเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ พล.ต.วรเดช เดชรักษา ผอ.ศสว./เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธานจัดการประชุม คณะประสานงานระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนะนำตัว เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ ท่านใหม่ พร้อมทั้งรับทราบแนวทางขับเคลื่อนการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566

       


    พล.ต.วรเดช เดชรักษา เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ คนใหม่ กล่าวว่า  รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมกันทำงานกับคณะประสานงานฯ ทุก ๆ ท่าน ในปีนี้ ต้องทำงานให้ตรงเป้าหมาย เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับผู้อื่น และเน้นการปฏิบัติที่จริงใจในการทำงาน (สีหน้า แววตา​ อารมณ์ และความรู้สึก) เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่แท้จริง เป็นรูปธรรม


   พล.ต.วรเดช เดชรักษา ได้กล่าวอีกว่า   ขอให้คณะประสานงานฯ ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเอง ว่าในปีที่ผ่านมาหากมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนบ้าง และได้ทำอะไรเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุย ต่อประเด็นสารัตถะ 3 ข้อ บ้างรึยัง ซึ่งพวกเราต้องนำข้อเท็จ ข้อจริง ความต้องการที่แท้จริง (ห้ามคิดเอาเอง รู้สึกเอาเอง) สื่อออกไป  ในการขับเคลื่อนงานปีนี้จะลงพื้นที่มากขึ้น หน้างานคณะประสานงานฯ ต้องสมารถรับเรื่องราวของกลุ่มงานอื่น ๆ ได้ด้วยนอกจากงานของตนเอง การแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องลงมือทำเท่านั้น ซึ่งความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญ 
        ทั้งนี้ เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ คนใหม่  ได้กล่าวว่า ผมยึดคติในการทำงาน  “คิดดี พูดดี ทำดี มีแบ่งปัน รู้ทันคน” โดยเน้น ประชาชนทุกกลุ่ม  ทุกองค์กร  มีความรู้  มีความเข้าใจ  พึ่งพอใจ  ปฏิเสธความรุนแรง  และสนับสนุน แนวทางสันติวิธี
         เพื่อต่อการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุข จชต. ในระยะต่อไป พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินการในห้วงที่ผ่านมา และรับข้อเสนอ ของคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่แท้จริง เพื่อใช้เป็นข้อพิจารณาประกอบการพูดคุยสันติสุขในครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. และเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุขในพื้นที่ จชต. ในระยะ ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น