โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565

พรุ่งนี้ลุ้นอนาคตอธิการบดี ม.ราม

พรุ่งนี้ลุ้นอนาคตอธิการบดี ม.ราม 

……


-ศาลรัฐธรรมนูญเร่งประชุมหารือประเด็นการอยู่ในตำแหน่ง 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกหลังได้รับเรื่อง และนายกฯได้ส่งคำชี้แจงเรียบร้อยแล้ว รวมถึงคนอื่นๆที่ศาลขอให้ชี้แจงก็ส่งคำชี้แจงไปหมดแล้ว

-ต้องจับตาไม่กระพริบสำหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง คงมีวาระสำคัญหลายวาระ แต่ที่ต้องลุ้นระทึก คือวาระตรวจสอบจริยธรรมของ ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้รับหนังสื่อร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอกให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ ผศ.ดร.สืบพงษ์

     ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวุฒิบัตรการศึกษา ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ท่านอธิการบดีกล่าวอ้างถึง และนำมายื่นตั้งแต่สมัครเข้าทำงาน

      ทั้งนี้ การตรวจสอบจริยธรรม ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อาจนำมาซึ่งการลงมติถอดถอน ผศ.ดร.พ้นจากตำแหน่งอธิการบดีอีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยลงมติถอดถอนมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัย

       สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความพยายามหลายครั้งในการสอบจริยธรรมอธิการบดี เพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่ง อันเกิดจากปัญหาความขัดแย้งภายใน ที่มีบุคคลบางคนยังหวงอำนาจ ยังอยากอยู่ในอำนาจต่อไปอย่างไม่มีจบสิ้น

     ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งที่ผ่านมา ก็มีการพิจารณาเรื่องจริยธรรมของอธิการบดี ท่ามกลางนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยไปให้กำลังใจอธิการบดีจำนวนมาก ในห้องประชุม ผศ.ดร.สืบพงษ์นำเอกสารจำนวนมาก พร้อมพยานบุคคลเข้าชี้แจง

     สภามหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ ผศ.ดร.สืบพงษ์ได้ชี้แจง แต่ไม่ให้พยานบุคคลเข้าชี้แจง แต่เนื่องจากมีเอกสารจำนวนมาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงขอเวลาไปศึกษาเอกสารก่อน และนัดประชุมใหม่วันที่ 8 กันยายนนี้

     ทั้งนี้ กพ.หน่วยงานกลางตรวจสอบรับรองวุฒิการศึกษา ตรวจสอบไม่พบหลักสูตรระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยที่ ผศ.ดร.สืบพงษ์ กล่าวอ้าง และได้ให้กระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย (อว.)ตรวจสอบด้วย

      รายงานข่าวแจ้งว่า หลักสูตรที่ ผศ.ดร.สืบพงษ์อ้างว่าจบปริญญาเอก (ดร.)นั้น เคยมีสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนั้นจริง และปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ยังเปิดสอนอยู่ แต่หลักสูตรที่ ผศ.ดร.สืบพงษ์ กล่าวอ้างว่าจบนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้ปิดหลักสูตรไปแล้ว ทาง กพ.จึงตรวจสอบไม่พบหลักสูตรนี้ในปัจจุบัน ซึ่งน่าจะปิดเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยขึ้น

    สำหรับพรุ่งนี้ก็ต้องลุ้นระทึกว่าสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีมติออกมาอย่างไร ซึ่งต้องนำผลการตรวจสอบของกระทรวง อว.มาพิจารณาร่วมกับผลตรวจสอบของ กพ.ด้วย

     ทั้งนี้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งที่ผ่านมาได้อนุมัติงบกิจกรรมนักศึกษา 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินงบประมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 9 ล้าน เหลือ 8 เหลือ 7 และเหลือ 5 ล้านบาทมาระยะหนึ่งแล้ว โดยสภามหาวิทยาลัยอ้างว่า จำนวนนักศึกษาลดลง การทำกิจกรรมนักศึกษาก็ไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อน

 #นายหัวไทร #อธิการบดีราม #สืบพงษ์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น