โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565

(ชมคลิป) ..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน "ด้วยความรักและความห่วงใย สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย - จีน " มอบถุงยังชีพให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จำนวน 300 ชุด


คลิป ...รายการคืนคุณให้แผ่นดิน "ด้วยความรักและความห่วงใย สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย - จีน "  มอบถุงยังชีพให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จำนวน 300 ชุด(คลิป) https://youtu.be/C6q_uZcGPQg "ด้วยความรักและความห่วงใย สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย - จีน "

 ...      ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกา "ด้วยความรักและความห่วงใย สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย - จีน "
คุณไชยไว พูนลาภมงคล นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย -  จีน พร้อมอุปนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย - จีนด้วยรักและห่วงใยมอบถุงยังชีพอุปโภค - บริโภคให้กับพลเอก วิสันติ สระศรีดา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 300 ชุด


  อย่าพลาดชมภาพและบรรยากาศในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 15.05น. - 15.30 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 ) คุณพัชชุดาญ์  พันธุ์พิพัฒน์ พิธีกร รับเชิญรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 15.05 น. - 15.30 น.

สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน มอบถุงยังชีพให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จำนวน 300 ชุด

https://youtu.be/C6q_uZcGPQg


 "ด้วยความรักและความห่วงใย สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย - จีน "

คุณไชยไว พูนลาภมงคล นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย -  จีน พร้อมอุปนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย - จีนด้วยรักและห่วงใยมอบถุงยังชีพอุปโภค - บริโภคให้กับพลเอก วิสันติ สระศรีดา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 300 ชุด

  อย่าพลาดชมภาพและบรรยากาศในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 15.05น. - 15.30 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 ) คุณพัชชุดาญ์  พันธุ์พิพัฒน์ พิธีกร
รับเชิญรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 15.05 น. - 15.30 น.      ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิป ...รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 15.05 น. - 15.30 น.

สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน มอบถุงยังชีพให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จำนวน 300 ชุด

https://youtu.be/C6q_uZcGPQg


 "ด้วยความรักและความห่วงใย สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย - จีน "

คุณไชยไว พูนลาภมงคล นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย -  จีน พร้อมอุปนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย - จีนด้วยรักและห่วงใยมอบถุงยังชีพอุปโภค - บริโภคให้กับพลเอก วิสันติ สระศรีดา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 300 ชุด

  อย่าพลาดชมภาพและบรรยากาศในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 15.05น. - 15.30 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 ) คุณพัชชุดาญ์  พันธุ์พิพัฒน์ พิธีกร
รัคลิป ...รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 15.05 น. - 15.30 น.บเชิญรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน มอบถุงยังชีพให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จำนวน 300 ชุด

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น