โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

อบจ.นราธิวาส ร่วมบริการน้ำดื่มให้กับญาติที่มารอรับฮุจยาต ซึ่งเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานนราธิวาสในวันนี้จำนวน ๒๘๔ คน

 อบจ.นราธิวาส ร่วมบริการน้ำดื่มให้กับญาติที่มารอรับฮุจยาต ซึ่งเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานนราธิวาสในวันนี้จำนวน ๒๘๔ คน 


 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด อบจ.นราธิวาส ออกหน่วยบริการน้ำดื่มให้กับญาติฮุจยาตที่เดินทางไปแสวงบุญประกิบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุเดียอาระเบีย ซึ่งมีกำหนดการเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานนราธิวาสในวันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ด้วยเครื่องบินของสายการบินไทย

       โดยในวันนี้ (19 ก.ค. 65) ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้ตั้งเต้นท์บริการน้ำดื่มให้กับญาติที่มารอรับญุจยาต ที่เดินทางกลับด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ 1 TG 8801 ซึ่งมีกำหนดการถึงท่าอากาศยานนราธิวาสในเวลา 10.00 น. บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ญาติที่มารอรับฮุจยาตต่างทยอยมารับน้ำดื่มที่ อบจ.นราธิวาส

เตรียมให้อย่างต่อเนื่อง โดยบางครอบครัวจัดเตรียมอาหารมารับประทานในขณะที่รอรับฮุจญาต ขณะเดียวกันนักเรียนกลุ่มจิตอาสาที่เข้ามาดูแลด้านความสะอาดบริเวณโดยรอบของสนามบินได้เข้ามารับน้ำดื่มเป็นระยะเช่นกัน ซึ่งต่างดีใจที่มีน้ำดื่มไว้บริการเพราะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวได้  ขณะที่ฮุจญาติที่เดินทางกลับในวันนี้มีจำนวน ๒๘๔ คน มีนายสนั่น พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมข้าราชการและผู้นำศาสนาในพื้นที่เดินทางมาต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยก่อนที่ฮุจยาตจะเข้ามาในตัวอาคารของท่าอากาศยานนราธิวาสทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้เตรียมกระบวนการกลั่นกรองไว้บริเวณทางเข้าตัวอาคาร ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายกระเป๋าเดินทางให้กับฮุจยาตด้วย 

 สำหรับในปีนี้มีชาวไทยมุสลิมที่เดินทางประกอบพิธีฮัจย์จำนวนทั้งสิ้น 3,738 คน เป็นชาวไทยมสลิมในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,580 คน ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี 660 คน จังหวัดนราธิวาส 567 คน จังหวัดยะลา 482 คน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น