โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รองแม่ทัพภาคที่ 4 /หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 นำทีมจิตอาสา 904 ส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ พร้อม มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในจังหวัดยะลา

 รองแม่ทัพภาคที่ 4 /หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 นำทีมจิตอาสา 904 ส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ พร้อม มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในจังหวัดยะลา

       เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565      พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์  รองแม่ทัพภาคที่ 4 /หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค4 พร้อมจิตอาสา 904 จังหวัดยะลา ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านให้แก่ นางแมะ บือราเฮง ณ บ้านเลขที่ 39/4  หมู่ 5 บ้านฆอแย ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ตามโครงการ "หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน" โดยมี พลตรี ธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา,ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44,หัวหน้าส่วนราชการ,ประชาชนจิตอาสา,ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด     โดย นางแมะ บือราเฮง และครอบครัว เป็นผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย บ้านพักอาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก และอยู่ด้วยกันแออัด แต่ทั้งนี้ นางแมะ บือราเฮง มีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือสังคม จึงได้รับเลือกในการสร้างที่พักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง   ในครั้งนี้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้รองแม่ทัพภาคที่4 ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พร้อมมอบถุงยังชีพพระทาน อีกทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ได้ร่วมกันมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ชุดเครื่องนอน เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมต่อไป

     จากนั้น พลตรี อุทิศ อนันตานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 และคณะ นำทีมจิตอาสา 904 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.แม่วาด ,ต.บ้านแหร และ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา พร้อมทั้งมอบของบริโภค จำนวน 7 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น อีกทั้งสอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น