โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.ประชุมสัญจรต้อนรับ “ดร.ศิรวัชโชติ รัตนมาลา” ประธาน สมาพันธ์ไทยพุทธ ปัตตานี คนใหม่ ย้ำ! ร่วมคิดร่วมทำ จุดเปลี่ยน ทำงานแบบบูรณการทุกภาคส่วน.เพื่อขับเคลื่อน สมาพันธ์ไทยพุทธอย่างทั่วถึง (ชมคลิป)

 สมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.ประชุมสัญจรต้อนรับ “ดร.ศิรวัชโชติ  รัตนมาลา” ประธาน สมาพันธ์ไทยพุทธ ปัตตานี คนใหม่ ย้ำ! ร่วมคิดร่วมทำ จุดเปลี่ยน ทำงานแบบบูรณการทุกภาคส่วน.เพื่อขับเคลื่อน สมาพันธ์ไทยพุทธอย่างทั่วถึง (ชมคลิป)

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวา@ชายแดนใต้/รายงาน    

     เมื่อวันที่16 กรกฎาคม  2565  เวลา 10.00 น. ณ  วัดบูรพาราม  ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ พรหมสัง เป็นประธานการประชุมซึ่งมีพระครูโฆษิตสุตาภรณ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้/เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม จัดการประชุมมีนายกรีฑา แดงดี รองประธานฯ/นายสมโภชน์ ใสบริสุทธิ์ ที่ปรึกษาฯ/นายประพันธิ์ ฤทธิวงศ์ ประชาสัมพันธ์ฯ  สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส เข้าประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ร่วมกับคณะกรรมการที่ ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบคณะกรรมการ สมาพันธ์ไทยพุทธ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี.  และ4 อำเภอ จังหวัดสงขลา 


  โดยมีวาระการประชุมต่างๆในการขับเคลื่อนในการข้อเสนอแนะ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

       โดยจัดให้มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของชุมชน โดยแบ่งกลุ่ม ประเด็น 1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.การส่งเสริมอาชีพ 3. และสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลในการดำเนินการของสมาพันธ์ไทยพุทธหวัดชายแดนใต้ ได้จัดทำเป็นข้อเสนอเพี่อที่จะแนะเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

        และในโอกาสนี้   ศิรวัชโชติ  รัตนมาลา ประธาน สมาพันธ์ไทยพุทธ ปัตตานี คนใหม่  ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการทำงาน ร่วมคิด ร่วมทำ  จุดเปลี่ยน ทำงานแบบบูรณการทุกภาคส่วน. เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการที่จะให้ สมาพันธ์ไทย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลาไทยพุทธอย่างทั่วถึง

 0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น