จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

นิพนธ์ ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลฯ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ (ชมคลิป)


  นิพนธ์ ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลฯ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ (ชมคลิป) 

      เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2565 แถลงผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ และผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลฯ

 

    ในการนี้นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับการคัดเลือกให้รับรับรางวัลเชิดชูเกียรติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2565 ประเภทข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ ยังมีบุคคลอื่นที่ได้รับการคัดเลือก เช่น ไรอัล กาจบัณฑิต , โทน บางแค เป็นต้น

 


   นายนิพนธ์ กล่าวว่า การดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ ไม่ใช่เป็นภาระ แต่เป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องดูแลตอบแทนบุญคุณ ในฐานะที่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่มาอย่างสม่ำเสมอ ขอเป็นกำลังใจให้แก่ลูกๆทุกคนที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูพ่อแม่และถือเป็นสิ่งดีงามของสังคมไทยที่ต้องมีการถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นต่อๆไป ซึ่งในปัจจุบันนี้สังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีพ่อแม่ ปู่ย่าตายายแก่ชรามากขึ้น

 เราต้องช่วยกันดูแลให้คนในแต่ละช่วงวัยอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างมีความสุขที่แต่ละครอบครัวควรให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันของคนทั้งในวัยปู่ย่าตายาย วัยพ่อแม่ วัยรุ่น-ทำงาน และวัยลูกหลาน ซึ่งการดูแลเอาใจใส่กันของคนทั้ง3-4 วัยนี้


 จะเป็นรากเหง้าของความดีงามที่เริ่มจากครอบครัว ส่งต่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม ทำสังคมให้เป็นสุข เราคนไทยต้องช่วยกันจรรโลงให้ความดีงามนี้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป และขอเชิญชวนให้ลูกๆทุกคนได้ร่วมบริจาคเงินซื้อดอกมะลิที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯได้นำมาจำหน่าย นำไปเป็นสื่อบอกรักแม่ในวันที่ 12 สิงหาคม นี้

 

//


 https://youtu.be/4js49SvQUpo

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น