โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

“ว่าที่ ร.ต.สมบัติ สิงห์คาร " นายอำเภอรือเสาะคนใหม่ ย้ำ!” บูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมกันทำให้ เมืองรือเสาะน่าอยู่" (ชมคลิป)

 “ว่าที่ ร.ต.สมบัติ  สิงห์คาร " นายอำเภอรือเสาะคนใหม่ ย้ำ!บูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมกันทำให้  เมืองรือเสาะน่าอยู่" (ชมคลิป) 

  

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน
                 

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์/ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้        
         เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน  2565 ที่ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ  ว่าที่ ร.ต.สมบัติ  สิงห์คาร  นายอำเภอรือเสาะคนใหม่ ซึ่งย้ายมาจากอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมพบปะ หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่วมรับฟังแนวทางในการปฏิบัติราชการของนายอำเภอรือเสาะ  หลักจากที่ได้ประชุมพบปะกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วในช่วงเช้าวันเดียวกัน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น  และมิตรภาพ

      ทั้งนี้ นายอำเภอรือเสาะคนใหม่ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดความเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดนราธิวาส และกระทรวงมหาดไทย

         โดยมี.พ.อ.สิทธิชัย   บำรุงเขต  ผบ.กรม ทพ.๔๖ พ.ต.อ.อภิสฤษฤ  มณีโชติ  ผกก.สภ.รือเสาะ ร่วมประชุมและร่วมแสดงความยินดี  ให้การต้อนรับ

        ว่าที่ ร.ต.สมบัติได้ กล่าว ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดถึง กำนันผู้ใหญ่บ้านที่มาร่วมประชุมพบปะ  ว่า ตนพร้อมที่จะทำงานอย่างทุ่มเทเต็มความสามารถ  เรามาร่วมด้วยช่วยกันสร้างเมืองรือเสาะให้น่าอยู่ สร้างรอยยิ้มให้ผู้คนด้วยการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก ๆ และเยาวชนร่วมกันต่อไป

        นายอำเภอรือเสาะ ได้กล่าวถึง  หลักแนวคิดในการปฎิบัติราชการ  คือ   แสวงจุดร่วม  สงวนจุดต่าง  ทำงานด้วยใจมุ่งมั่น   โดยยึดถือระเบียบ  กฎหมาย  เป็นกติกาที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม

    สำหรับประวัติการรับราชการ 

                ว่าที่ ร.ต.สมบัติ  สิงห์คาร    เป็นชาว กทม.  จบการศึกษาจากคณะรัฐศาตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากได้รับการศึกษาอบรมจากกรมการปกครองจบโรงเรียนนายอำเภอแล้ว   ยังจบหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นสป. 76)  และจบหลักสูตรเสนาธิการทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วศท. 55 ) อีกด้วย                     

                 ก่อนมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอรือเสาะ      เคยดำรงตำแหน่ง  นายอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  นายอำเภอเจาะไอ้ร้อง จังหวัดนราธิวาส หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานมวลชน ส่วนกิจการมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน  กรมการปกครอง  ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอบ้านโป่งและอำเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน  ปลัดอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  จ่าจังหวัดสระแก้ว ปลัดอำเภออาวุโส กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขตภาคใต้ตอนล่าง  และ นายอำเภอจะแนะ   จังหวัดนราธิวาส  จนกระทั่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอรือเสาะ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565                 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น