โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พลโทธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมเวทีการรับฟังเสียงสะท้อนและข้อเสนอแนะจากองค์กรไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลโทธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมเวทีการรับฟังเสียงสะท้อนและข้อเสนอแนะจากองค์กรไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

เมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 15.45 น.ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผอ.กรีฑา  แดงดี รองประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส และ สล.3 นราธิวาส ได้รับมอบหมายจากประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส 

พร้อมด้วย ผอ.ธิดา  วรรณรักษ์ ประธานชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสล.3 นราธิวาส เข้าร่วมเวทีกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับองค์กรพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

 พร้อมด้วย พลโทธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมเวทีการรับฟังเสียงสะท้อนและข้อเสนอแนะจากองค์กรไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอต่อยอดคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น