โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

" การทำบุญไม่จำเป็นว่าต้องมีมูลค่ามากมายอะไร ความดีของท่านไม่ได้อยู่ที่วัตถุ แต่อยู่ที่จิตใจ; ชีวิตนี้ไม่มีใครที่ได้สมปรารถนาในทุกเรื่อง "
  " การทำบุญไม่จำเป็นว่าต้องมีมูลค่ามากมายอะไร ความดีของท่านไม่ได้อยู่ที่วัตถุ แต่อยู่ที่จิตใจ; ชีวิตนี้ไม่มีใครที่ได้สมปรารถนาในทุกเรื่อง " 
 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

  " การทำบุญไม่จำเป็นว่าต้องมีมูลค่ามากมายอะไร ความดีของท่านไม่ได้อยู่ที่วัตถุ แต่อยู่ที่จิตใจ; ชีวิตนี้ไม่มีใครที่ได้สมปรารถนาในทุกเรื่อง " 


  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อมาทำบุญปิดทององค์พระประธานพระเจ้าเก้าตื้อ พระคู่บ้านคู่เมือง อายุ 518 ปี เป็นพระประธานในพระอุโบสถ วัดสวนดอก หรือวัดบุบผาราม ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  วัดสำคัญของนครเชียงใหม่ พระเจ้าเก้าตื้อเป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย


 ที่สวยงามองค์หนึ่งของล้านนาปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดพระเจ้าเก้าตื้อ      ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน,ในนามรายการคืนคุณให้แผ่นดินและเป็นตัวแทนท่านผู้ใหญ่ใจดีปิดทองหลังองค์พระปฎิมาได้มอบเงินทำบุญปิดทององค์พระประธานพระเจ้าเก้าตื้อ พระครูสมุห์โกเมนทร์ คุณวีโร วัดสวนดอกพระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

  รับอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วย สาธุ สาธุ สาธุ 


CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น