โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565

" สวัสดีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ "" การสร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา จังหวัดภูเก็ต(ตอนที่ ๑ RERUN ) "

  " สวัสดีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ "" การสร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา จังหวัดภูเก็ต(ตอนที่ ๑ RERUN ) "




" การสร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา จังหวัดภูเก็ต(ตอนที่ ๑ RERUN ) "





เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล ทรงพระเจริญ พระชนมายุ ๗๐ พรรษาสร้างฝายมีชีวิตคลองบางขนุน หมู่ที่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 90 ฝาย  เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี ความปรองดอง ประชาชนและสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันของชาติ





 อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 23.00 น. - 23.30 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( กดหมายเลข5 ) อภิคม แก้วละเอียด (ตูมตาม) พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน 


CR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น