โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565

ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา สนับสนุุน ถุงยังชีพ เป็นขวัญกำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง

ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา สนับสนุุน ถุงยังชีพ เป็นขวัญกำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง


           เมื่อวันที่๑๙ เม.ย.๒๕๖๕เวลา๑๐.๐น.นางกัลยา  แววเพ็ชรโฆษกชาวบ้านรุ่น๑,นางวารี ชินบุตรโฆษกชาวบ้านรุ่น๗,นางวัลยา  แดงสุขโฆษกชาวบ้านรุ่น๑๐ร่วมกับ           ร.ต.อ.วัฒนา  ทรพีสิงห์ ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๔๓ พร้อมด้วย  จ.ส.ต.เอนกวิทย์  ขวดทอง หน.ชป.เสริมสร้างความเข้าใจ  ร้อย ฉก.ตชด.๔๔๓ กพ.รวม ๕ นาย ,โฆษกชาวบ้าน, ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพซึ่งได้รับสนับสนุนจาก 
            นายกันตพงศ์  ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ สถานที่ : บ้านบ่อหินหมู่๕,๗,๑๑

รายงานโดย

นางกัลยา  แววเพ็ชรโฆษกชาวบ้านรุ่น๑ฉก.ตชด.๔๔


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น