โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2565

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก " การสร้างฝายมีชีวิต จำนวน 90 ฝาย คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จังหวัดภูเก็ต ( ตอนที่ 2 ) "

 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก " การสร้างฝายมีชีวิต จำนวน 90 ฝาย คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จังหวัดภูเก็ต ( ตอนที่ 2 )  " 

" การสร้างฝายมีชีวิตบริเวณวิทยาลัยเทคนิคถลาง โดย คุณ กชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง

จังหวัดภูเก็ต ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ความกว้างสันฝาย 3.60 ม.ความยาว 15 ม. ความสูง1.50ม. กระสอบทรายใช้ประมาณ

13,000 กระสอบในการถักโครงฝายจะใช้เชือกใยยักษ์ ขนาด 6มิลฯ ความยาวประมาณ 4 วา ถักและเรียงต่อกันไปเป็นแนวเดียวกัน " 

" ฝายมีชีวิต คือ ฝายน้ำล้นเพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย เป็นการสร้างฝายที่มีโครงสร้าง ของฝายมาจากธรรมชาติใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่นำไปปักลงในลำน้ำ เสมือนเสาเข็มเรียงกัน ผูกด้วยเชือก เพื่อยึดโยงเข้าด้วยกัน สำหรับตัวฝายกันน้ำจะใช้ทรายบรรจุใส่กระสอบ วางเรียงซ้อนกัน การสร้างฝายมีชีวิต เป็นการยกระดับน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำ "

   
     จังหวัดภูเก็ตโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีโครงการสร้างฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และวิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาล 9 ทรงครองราชย์ครบ 50 พรรษา และได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ จำนวน 142 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 2 หรือ เทคนิคถลาง ใน ปัจจุบัน ซึ่งการก่อสร้างฝายนี้ ในเวลาต่อมามีเอกชนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนั้นฝายเฉลิมพระเกียรติเก็บน้ำในวิทยาลัยเทคนิคถลางโครงสร้างใกล้เสร็จ


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 นี้การก่อสร้างฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีความคืบหน้าเป็นลำดับและใกล้ที่จะเสร็จตามความประสงค์การมีส่วนร่วมหลายฝ่ายหลายภาคส่วน โดยที่ผ่านมา นางสาวัน ตัน กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด เป็นผู้บริจาคค่าใช้จ่ายในการสร้างฝายมีชีวิต นายณรงค์ วุ่นซิ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้กำลัง อส.ทั้งจังหวัดภูเก็ต , อส.เมือง ภูเก็ต , อส.ถลาง ร่วมกัน เป็นแกนหลักในการดำเนินการก่อสร้าง 
โดยมีนายอนุภาพ รอดขวัญยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกองโท อัคราสุวัตถิกุล(ผบ.ร้อย)ป้องกัน จ.ภูเก็ต และนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง แวะเวียนมากำกับดูแลโดยมีประชาชนชาวพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง โดยการนำของนางสาวเดือนเมษา เครือพานิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ร่วมช่วยทำงานตั้งแต่ระดมตัดไม้ไผ่ในพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง กำลังพลจากกองทัพเรือภาคที่ 3 โดยนางไอศยา สินบุษกร ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต แนะนำให้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ประสานไปยัง พลเรือโทสิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3


 ซึ่งได้สั่งการให้ กำลัง 30 นาย จากกองรักษาการทัพเรือภาคที่ 3 จากหมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 3 และ กำลังรักษาการของหน่วยที่รักษาการอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสวนป่าบางขนุน นอกจากนั้นยังมีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรในวิทยาลัย ร่วมทั้งคณะผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ร่วมช่วยกันก่อสร้างในการสร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน  เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จังหวัดภูเก็ต


   อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 22  เมษายน 2565 เวลา 23.00 น. - 23.30 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( กดหมายเลข5 ) คุณ อภิคม แก้วละเอียด (ตูมตาม) พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
CR :ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น