โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565

เบตง กลุ่มแม่บ้านชุมชนกาแป๊ะกอตอ ในฝึกอบรมทำน้ำสมุนไพร ตามแบบภูมิปัญญาไทย บำรุงสุขภาพ

 

 เบตง กลุ่มแม่บ้านชุมชนกาแป๊ะกอตอ ในฝึกอบรมทำน้ำสมุนไพร ตามแบบภูมิปัญญาไทย บำรุงสุขภาพ

กลุ่มแม่บ้านชุมชนกาแป๊ะกอตอ ในฝึกอบรมทำน้ำสมุนไพร ตามแบบภูมิปัญญาไทย บำรุงสุขภาพ  พร้อมเชิญชวนชาวเบตงหันมาดื่นน้ำผักผลไม้หรือน้ำสมุนไพรกันมากขึ้น

วันนี้  2 มีนาคม  2565   นายอาลี ดูดิง รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ชุมชนกาแป๊ะกอตอใน  เพื่อพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และชาวบ้านชุมชนกาแป๊ะกอตอใน ในการฝึกอบรมทำน้ำสมุนไพร ในโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลนายอาลี ดูดิง รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง  กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยให้ความสนใจ และตื่นตัวในด้านการพัฒนาความรู้ด้านวัชพืชสมุนไพรมากขึ้น และสามารถนำมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ โดยเริ่มตั้งแต่สมัยโบราณใช้เพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และต่อมาได้มีการพัฒนานำเอาพืชสมุนไพรมาทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร เช่นน้ำกระเจี๊ยบ น้ำอัญชัน น้ำมะนาว น้ำใบเตยและน้ำตะไคร้ เป็นต้น ซึ่งเครื่องดื่มของไทยนั้นให้ทั้งรสชาติ และคุณประโยชน์ควบคู่กันคือ สรรพคุณทางยาที่ได้จากสมุนไพรที่นำมาเป็นเครื่องดื่ม อีกทั้งยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายตามธรรมชาติ
 จากกระแสความใส่ใจต่อสุขภาพ ทำให้คนไทยหันมาดื่นน้ำผักผลไม้หรือน้ำสมุนไพรกันมากขึ้น ดังนั้น เทศบาลเมืองเบตง จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิดน้ำสมุนไพร เพื่อสุขภาพ ในท้องถิ่นที่ปลอดภัย ตามแบบภูมิปัญญาไทยเพื่อบำรุงสุขภาพ โดยใช้สมุนไพรที่หาได้ไม่ยากในวิถีชีวิตแบบไทยๆ นำมาปรุงแต่งให้เป็นเครื่องดื่ม โดยยังคุณค่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพหรือรักาาโรคไว้เช่นเดิม น้ำดื่มสมุนไพร คือส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย พร้อมกับพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อให้ยั่งยืนคู่สังคมไทย และสภาพแวดล้อมไทยต่อไป


รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง  กล่าวอีกว่า  สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพฯในปีนี้ เทศบาลเมืองเบตง มีแผนดำเนินโครงการแบ่งเป็น 22 หลักสูตร ดำเนินการในลักษณะการฝึกอบรมอาชีพแบบสัญจร ลงตามพื้นที่ชุมชนในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ เดือนสิงหาคม 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มแม่บ้าน , กลุ่มอาชีพ , เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันนี้จะเป็นการดำเนินงาน 2 หลักสูตรแรกประกอบด้วยหลักสูตรการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ดำเนินการร่วมกับ 6 ชุมชนในเขตเทศบาล และหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าดำเนินการร่วมกับกลุ่มแม่บ้านชุมชนจาเราะกางา  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า และท่านวิทยากร คุณมณเฑียร ธรรมวัติ และทีมงานเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรจากกลุ่มออร์แกนิคเบตง

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 080-036-2786

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น