โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565

นิพนธ์” เปิดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ร่วมระลึกการสถาปนาเมืองสงขลา พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา” ประจำปี 2564(ชมคลิป)

 นิพนธ์เปิดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ร่วมระลึกการสถาปนาเมืองสงขลา พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรีสงขลาประจำปี 2564(ชมคลิป)

 
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) และให้เกียรติมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรีสงขลาประจำปี 2564 และมอบเกียรติบัตรคนสงขลาคนต้นแบบ (จำนวน 4 อำเภอ อำเภอเมืองสงขลา นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนเทศบาลนครสงขลา ภาคีเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมงานในวันนี้

 วันสงขลาซึ่งตรงกับวันที่ 10 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ได้อันเชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังไว้ที่กลางเมืองสงขลา เป็น วันสงขลาเพื่อระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลาปัจจุบัน และมีเจตานารมณ์เพื่อให้คนมีถิ่นกำเนิด พักพิง ศึกษาเล่าเรียน และประกอบอาชีพทุกหนแห่งในปัจจุบันได้ตระหนักมีจิตสำนึก และนำมาซึ่งการรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคี ดำเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินสืบไป โดยจังหวัดสงขลาได้สืบสานเจนตนารมณ์ของ วันสงขลาในการรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคี ดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยได้กำหนดจัดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (วันสงขลา) ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2565

            นายนิพนธ์ กล่าวว่า การจัดงาน วันสงขลาในวันนี้แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆ ซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งความรัก ความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดสงขลา ที่ได้ให้ความสำคัญกับวันสงขลา ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนที่อื่น เป็นวันที่ชาวสงขลาทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา ด้วยการร่วมกันทำกิจกรรมดี ๆ ช่วยกันส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด และที่สำคัญการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน เกิดความสมานฉันท์และความผูกพันในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ความสันติสุขต่อไป

 

ดังนั้น ขอให้ทุกคนที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้ระลึกถึงบรรพชนที่ได้สร้างเมืองมา เกิดความสำนึกรัก และหวงแหนในบ้านเกิดของตนเอง เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ และร่วมกันภาคภูมิใจในจังหวัดสงขลาและวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัด

 

และในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสงขลา ประจำปี 2564 และรางวัลคนสงขลาคนต้นแบบ ทุกท่าน ขอขอบคุณจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา ที่ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา สมาคมฮกเกี้ยนสงขลาและเทศบาลนครสงขลา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และจัดสถานที่ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงขอขอบคุณทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานวันสงขลาในครั้งนี้ นายนิพนธ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ภายใต้มาตรการคุมเข้มโควิด-19 โดยผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย พร้อมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกคน

 

///

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น