โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565

ผู้ว่าฯนราธิวาสเปิดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีTO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 พร้อมมอบรางวัลผู้ผ่านการประกวด 8 ราย เพื่อเป็นตัวแทนจ.นราธิวาส เข้าประกวดในระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต

 

ผู้ว่าฯนราธิวาสเปิดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีTO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 พร้อมมอบรางวัลผู้ผ่านการประกวด 8 ราย เพื่อเป็นตัวแทนจ.นราธิวาส เข้าประกวดในระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต

         วันที่ 28 ม.ค.65 ณ ลานรวมพล อาคาร 5 โรงเรียนจังหวัดนราธิวาส  นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายสนั่น   พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี

TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12

โดยมีนายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส  นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส  ตลอดจนน้องๆเยาวชนที่เข้าประกวด

TO BE NUMBER ONE IDOL จำนวน 31 คน จากพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประกวดฯ

 

 
      จังหวัดนราธิวาส ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

     สำหรับกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBERONE IDOL รุ่นที่ 12 จังหวัดนราธิวาสประจำปี 2565 เพื่อดำเนินการ คัดเลือกเยาวชนชาย หญิง อายุ 15-18 ปี เป็นตัวแทนจังหวัดฯ เข้าสู่การประกวดฯ ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 8 คน และมุ่งหวังสู่ระดับประเทศ รับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการๆ โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นภายในเดือน มกราคม 2565 นี้

 

     ทั้งนี้มีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งทางศูนย์ประสานTO BE NUMBER ONE จังหวัดฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกตามคุณสมบัติ และมีผู้ผ่านเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 31 คน

ซึ่งจังหวัดนราธิวาส มีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม มีเยาวชนตัวแทนจังหวัดเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก องค์ประธานโครงการฯ ต่อเนื่องทุกปี

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ31 มกราคม 2565 เวลา 05:18

    sands casino
    sands casino. Casino Games. Casino Games. Games. Online Casino. Online 샌즈카지노 Roulette. Online Slots. Blackjack. Casino 메리트 카지노 쿠폰 Games. Online หาเงินออนไลน์ Blackjack. Roulette. Online Casino

    ตอบลบ