โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

" เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน "

 " เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน " 

   


   เมื่อ 7 พ.ย.64 : 1000 น. ร้อยโท ชวลิต เลี่ยมสุวรรณ ผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 4709  และ  จ่าสิบเอก จักรี วงศ์คำจันทร์ นายสิบพยาบาลกองร้อย เฉพาะกิจทหารพรานที่ 4709 พร้อม ชป.กร.ที่ 8  ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 4709 


ออกพบปะ พัฒนาสัมพันธ์กับเด็กๆ เนื่องจากปิดภาคเรียน ในห้วงการแพร่ระบาดจากสถานการณ์โรคโควิด-19 และมอบหน้ากากอนามัยและให้ความรู้เกี่ยวการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง พร้อมมอบขนมเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับเด็กๆ


 ในพื้นที่ บ.คลองชิง ม.8 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา ผลการปฏิบัติงานการพบปะ ประชาชนในพื้นที่ ยิ้มแย้มแจ่มใสให้การต้อนรับ เป็นอย่างดีและอบอุ่นมาก


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น