จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ขอเชิญร่วมงานพิธียกเสาเอกอุโบสถ ณ วัดไอร์เจี๊ยะมังคลารามตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีได้ที่: ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี: 9060635973 ชื่อบัญชี: วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม

 ขอเชิญร่วมงานพิธียกเสาเอกอุโบสถ ณ วัดไอร์เจี๊ยะมังคลารามตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีได้ที่: ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี: 9060635973 ชื่อบัญชี: วัดไอร์เจี๊ยะมังคลารามขอเชิญร่วมงานพิธียกเสาเอกอุโบสถณ วัดไอร์เจี๊ยะมังคลารามตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

     ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย)

กำหนดการ

เวลา ๐๙.๐๙ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๓.๐๙ น. ประกอบพิธียกเสาเอก
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีได้ที่: ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี: 9060635973 ชื่อบัญชี: วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม

ติดต่อสอบถามได้ที่: พระมหามานพ อติโรจโน เจ้าอาวาสวัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม โทร. ๐๘-๑๐๙๓-๐๙๗๓, หรือ พระพิรุณ พุทฺธิสาโร โทร. ๐๙-๖๖๗๖-๖๘๐๙

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว มีความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น