โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ร่วมพบปะพูดคุยกับ สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อน เสริมสร้างนำสันติสุขสู่ชายแดนใต้ (ชมคลิป)

 

  คณะประสานงานระดับพื้นที่  (สล.3) ร่วมพบปะพูดคุยกับ  สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อน เสริมสร้างนำสันติสุขสู่ชายแดนใต้ (ชมคลิป) 
 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


     เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 14:00 ณ วัดบูรพาราม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี    พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่(สล.3) พร้อมด้วย  นายมูฮัมหมัดอายุบ ปาทาน ผู้ช่วยเลขานุการ สล.3 ได้เดินทางมาร่วมประชุมพบปะสมาชิกสล.3 

  เพื่อรับทราบข้อมูลฯและแนวทางอันเป็นประโยชน์ ในการขับเคลื่อนการทำงานในมุมมองของพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่รวมถึงมิติทั้งสองศาสนา ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับสมาชิกคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) และสมาชิกสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  และ 4อำเภอจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมขับเคลื่อนสันติสุขไปด้วยกัน

        โดยมีเรื่องที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นความคืบหน้ากระบวนการพูดคุยล่าสุด การสร้างบรรยากาศที่หนุนเสริมต่อการพูดคุยสันติสุขในพื้นที่ชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิค-19 ในพื้นที่ พร้อมแนวทางการแก้ไขโดยใช้ความร่วมมือจากผู้นำศาสนาในพื้นที่ รวมถึงผู้เห็นต่างจากรัฐกับผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาโรคระบาด กรณีวัคซีนและการป้องกันการระบาดเบื้องต้น พร้อมทั้งการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันบนมิติพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมในโอกาสต่อๆไป และแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกับ สล.3 รวมถึงภาคส่วนอื่นๆที่มีอยู่ในพื้นที่

       นายมูฮัมหมัดอายุบ ปาทาน ผู้ช่วยเลขานุการ สล.3 ได้กล่าวเสนอประเด็น    1 การสร้างความมีตัวตนของสมาชิกฯ โดยใช้มิติการทำงานและการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่  2   จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยสันติสุข เพื่อยื่นต่อผู้รับผิดชอบโดยตรง    และ 3   ควรเพิ่มเติมงานวิชาการ งานขับเคลื่อนและงานสื่อสารหนุนเสริมการทำงานขององค์กรฯต่อไป


      โดยทำงานแบบบูรณาการให้มีการปรึกษาหารือร่วมกันผ่านระบบการประชุม อันจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างอย่างยั่งยืนต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น