โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

สว. สวัสดิ์ สมัครพงศ์ กรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ในคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

 สว. สวัสดิ์ สมัครพงศ์ กรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ในคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 
 สว. สวัสดิ์ สมัครพงศ์ กรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ในคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา  ครั้งที่ 38 (8/2564) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2564

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น