โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สว.สวัสดิ์ รวมพลังพุทธศาสนิกชน เจริญพุทธมนต์ "เสกโอสถ ตามตำราโบราณ ตาม โครงการ คนคอนรวมใจ สู้ภัยโควิต ด้วยแพทย์แผนไทย (ชมคลิป)

 

สว.สวัสดิ์   รวมพลังพุทธศาสนิกชน  เจริญพุทธมนต์    "เสกโอสถ ตามตำราโบราณ ตาม โครงการ คนคอนรวมใจ สู้ภัยโควิต ด้วยแพทย์แผนไทย  (ชมคลิป)


  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

เจริญพุทธมนต์    "เสกโอสถ ตามตำราโบราณ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับยาตามบุญบารมีของแต่ละบุคคล การทำครั้งนี้ เห็นชอบจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นด้วย ไม่ขัดข้อง"…พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปัญญาทีโป) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช และรองเจ้าคณะภาค 16-17-18

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภานครศรีธรรมราช และชมรมจิตอาสาแพทย์แผนไทย นครศรีธรรมราชร่วมพลังตาม โครงการ คนคอนรวมใจ สู้ภัยโควิต ด้วยแพทย์แผนไทย ทางเลือก ทางรอด ของชุมชน ซึ่งนครศรีธรรมราชได้เผชิญกับโรคระบาดมาแล้วแต่โบราณ จึงได้มีการจารจารึก ตำรับยาโบราณ ไว้ ให้ลูกหลานและมีการสืบทอดโดยแพทย์แผนไทย  นำโดย พท.ว พณรัญชน์ พลภักดี แพทย์แผนไทย


       สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ กล่าวว่า   นครศรีธรรมราช: ได้จัดตั้งศูนย์แพทย์แผนไทย ต้านภัยโควิด ทางออกของชุมชนและแพทย์แผนไทย   เป้าหมาย การขยายสกัดโควิดสู่ชุมชน  1.รักษาอาการที่เกิดภัยโควิดและกินสมุนไพรป้องกันโควิด

  2.ให้ความรู้เรื่องสมุนไพร แก้ผู้ติดเชื้อโควิด

  3.อบรมเข้มข้นการใช้สมุนไพร กับแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ต้านภัยโควิด

   4.อบรมเข้มข้นอาสาสมัคร ต้านภัยโควิด       สว. สวัสดิ์  ได้กล่าวอีกว่า   พิธีปลุกเสก ตำรับยาแพทย์แผนไทย พิธีปรุงตำรับยาที่มีมาแต่ครั้งโบราณ ณ วิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่ที่มีองค์พระมหาเจดีย์ใหญ่ ทรงระฆังคว้ำ ศิลปนครฯ ประดิษฐาน พระบรมอัตฐิ "พระทันตธาตุ" (ชิ้นส่วนของฟ้น) แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วโดยสมบูรณ์แล้ว จากนี้ไปทางคณะของ ท่านสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา และกลุ่มแพทย์แผนไทยจะร่วมมือกับ นายไกรศร วิศิษฐ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนตรศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อน โครงการ #คนนครร่วมใจสู้ภัยโควิดไปด้วยกัน นำยาเหล่านี้ไปใช้ โดยเริ่มต้นกับชุมชน กลุ่ม Home Isolation เพื่อก่อเกิด Community isolation เสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชน .. สอดรับกับแนวคิดท่านนายกรัฐมนตรี ที่จะให้ความสำคัญกับการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนพึ่งพาตนเอง ต่อไป .. พร้อมทั้งมั่นใจว่าแนวทางนี้ จะเป็นทางรอดของคนนครฯและคนไทยต้านภัยโควิด


       โดยมีทีมงาน  .ประธานที่ปรึกษา   -นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ ประธานคณะทำงานปฏิบัติการจิตอาสา (สมาชิกวุฒิสภา)  .นายแพทย์แผนไทย หมอดร.พณรัญช์ พลภักดี หน.ฝายวิชาการปฏิบัติการ  .ดร.ประเสริฐ  บัณฑิตศักดิ์และนายจีรวัฒน์ บุญสุข ฝ่ายเลขานุการและประชาสัมพันธ์  และ  ผศ.สุริยันต์ สุวรรณราชและนายจักรกฤษณ์ สุขคง งานเอกสารและรวบรวมข้อมูล


   สกัดภัยโควิดโดยเครือข่ายคณะแพทย์แผนไทย นครศรีธรรมราช ผนึกพลังชุมชน   ติดต่อประสานงานและร่วมมือ โทร. 0925032178  สวัสดิ์ สมัครพงศ์   ว.205

   ทั้งนี้ได้เข้าร่วมโครงการกับ นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการ คนคอนรวมใจ สู้ภัยโควิด

นครต้องรอด  ใครทำอะไรได้ ช่วยกันจ้ำ ช่วยกันพาย  เราจะรอดไปด้วยกัน

สุรชัย   แก้วชู_ถ่ายภาพ_กราฟฟิค

พวงรัตน์วิชัยดิษฐ_รายงาน

31-07-2564 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอขอบคุณ   สื่อสร้างสรรค์เพื่อเมืองนคร และคลิป คิดถึงจัง  เรดิโอ

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น