โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดฝึกทบทวนกำลังพลภายในหน่วย (Unit School) เพิ่มความรู้ให้กำลังพลใช้ในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถ

 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดฝึกทบทวนกำลังพลภายในหน่วย (Unit School) เพิ่มความรู้ให้กำลังพลใช้ในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถ
ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4804 บ้านปิเหล็ง หมู่ที่ 7 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดการฝึกทบทวนกำลังพลภายในหน่วย (Unit School) เรื่อง การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศของกองร้อยหน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กำลังพลมีความรู้ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถตานโยบาย และบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บังคับบัญชา โดยมี ร้อยเอก ยุคล ไชยธรรม ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48  เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้
สำหรับการจัดการฝึกทบทวนกำลังพลภายในหน่วย (Unit School) ในครั้งนี้ได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้น อาทิการอ่านแผนที่ การพิจารณาภูมิประเทศ การอ่านพิกัดบนแผนที่ และการใช้เข็มทิศ ทั้งนี้การฝึกทบทวนดังกล่าวได้จัดขึ้น ภายใต้ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid19 อย่างเคร่งครัด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น