โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564

"ที่ดิน คือ ชีวิต" รัฐมนตรีฯนิพนธ์ เดินสายอีสาน มอบโฉนด 3,700 แปลง ให้ชาวนครพนม-มหาสารคาม ย้ำ ปี65 เร่งเพิ่มการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ (ชมคลิป)

 

  "ที่ดิน คือ ชีวิต"   รัฐมนตรีฯนิพนธ์ เดินสายอีสาน มอบโฉนด 3,700 แปลง ให้ชาวนครพนม-มหาสารคาม ย้ำ ปี65 เร่งเพิ่มการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ (ชมคลิป)

 
   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2564  ที่ศาลาการเปรียญวัดโคกชาด ต.หนองแวง  อ.บ้านแพง จ.นครพนม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.มท.) เป็นประธานในมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน พร้อมด้วยนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมฯ

 

    นายนิพนธ์ รมช.มท. กล่าวว่าโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ตนจึงตั้งใจมามอบโฉนดที่ดินให้พี่น้องด้วยตนเอง พร้อมกำชับสั่งการให้มีการเดินสำรวจที่ดิน ออกโฉนดให้ประชาชนด้วยความรวดเร็วเพื่อให้สามารถนำไปทำประโยชน์ต่างๆ  ทั้งการเพาะปลูกทำเกษตร เป็นที่อยู่อาศัย เป็นหลักทรัพย์สร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว ตนได้ผลักดันงบประมาณดำเนินการโครงการนี้เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทางทรัพยากรของประเทศ ขอให้ใช้ทำกินให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการของกระทรวงมหาดไทย และช่วยกันดูแลรักษาที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของชาติด้วย

     ในฐานะที่ผมกำกับดูแลกรมที่ดินจะผลักดันให้การเดินสำรวจออกโฉนดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศในปี 2565 เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงในกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและเพื่อให้พี่น้องได้มีที่ทำกินเป็นของตัวเอง ทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิหลังมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และผู้ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง เพื่อคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งเมื่อพี่น้องได้รับโฉนดที่ดินแล้วขอให้เก็บรักษาดูแลไว้ให้ดี ใช้ที่ดินทำกินให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้เลี้ยงชีพครอบครัว อย่ายกที่ดินให้คนอื่น ที่สำคัญให้ระมัดระวังเรื่องการทำนิติกรรม สัญญาใดๆเกี่ยวกับที่ดิน ขอให้รักษาที่ดินนี้ให้ดีเพื่อส่งมอบเป็นมรดกให้ลูกหลานของพี่น้องในรุ่นต่อไป เพราะที่ดินคือ ชีวิตของพี่น้องประชาชนนายนิพนธ์ กล่าว

 
    สำหรับจังหวัดนครพนม รมช.มท.ได้มอบที่ดินให้ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรซึ่งเป็นการออกเอกสารสิทธิ์จากพื้นที่ที่ไม่มีหลักฐาน มีเนื้อที่รวมประมาณ 270-1-30 ไร่  คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 29,032,500 บาท  โดยได้ดำเนินการเดินสำรวจแล้วเสร็จของจังหวัดนครพนม จำนวนทั้งสิ้น 2,220 แปลง   และเมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมา 

นายนิพนธ์ และคณะก็ได้ไปมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9  ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามในโครงการเดียวกัน โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดจังหวัดขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด สามารถดำเนินการไปแล้วจำนวน 1,455 แปลง ซึ่งทั้งสองจังหวัดมอบโฉนดไปแล้วกว่า 3,700 แปลง

 

//////

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น