โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(มีคลิป) องค์กรพุทธกับการฟื้นฟูวัดยะลาธรรมาราม(วัดใหม่ยะลา)

 

(มีคลิป) องค์กรพุทธกับการฟื้นฟูวัดยะลาธรรมาราม(วัดใหม่ยะลา)

 

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

    เมื่อวันที 2  ก.ค. 2564 เวลา 13.30  น.ที่ผ่านมา   ที่วัดธรรมาราม  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจเสริมสร้างความร่วมมือ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน./เลขาศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.)

       ร่วมประชุม/หารือ/ประสานงานกับ พระโพธาภิรามมุนี (ทอง จารุวณฺโณ) เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธ), พระครูโฆสิตสุตาภรณ์, พระครูสมุห์บุญมา, ผู้แทนสมาพันไทยพุทธ จชต., ฉก.ยะลา 12 ,คณะกรรมการวัดยะลาธรรมาราม และตัวแทนคณะกรรมการชุมชนฯ ณ วัดยะลาธรรมาราม โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม

 


1. หารือการพัฒนาวัดยะลาธรรมาราม และจัดหาพระสงฆ์เพิ่มเติมให้ครบ 5 รูป เพื่อไปประจำพรรษา   ณ วัดยะลาธรรมารามฯ ในห้วงเข้าพรรษานี้

 


2. ให้คณะกรรมการวัดยะลาธรรมาราม ประชุมหารือระดมทุนโดยการทอดผ้าป่าออนไลน์ กำหนดวัน,รายชื่อคณะกรรมการ, คณะกรรมการและเจ้าภาพสำหรับรายละเอียดจะประชุมกันอีกครั้ง

  3. มอบหมายให้ ฉก.ยะลา ๑๒ เป็นเจ้าภาพประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบตลาดนัดบริเวณหน้าวัดโดยกำหนดพื้นที่จอดรถ, สถานที่สำหรับพ่อค้าแม่ค้า, การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวัดและเส้นทางเข้าออกให้เหมาะสมรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยขณะเปิดตลาดนัด จะขอทราบผลและแนวทางการดำเนินการประมาณกลางเดือน กรกฏาคม  2564

 
 4. การปฏิบัติศาสนกิจของชุมชนรอบวัดและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ ศูนย์พัฒนาส่งเสริมจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะพิจารณาหางบประมาณสนับสนุนต่อไป

 


 5. การบูรณะเสนาสนะจะเสนอของบประมาณจากสำนักพุทธศาสนาในโอกาสต่อไป

 
 ทั้งนี้ โดย ฉก.ยะลา ๑๒ เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะกรรมการวัด, อรม.และชุมชนรอบวัดร่วมพัฒนาวัดในรูปแบบจิตอาสาในห้วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น