โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สว.สวัสดิ์ ผนึกพลังภูมิปัญญาไทย คณะทำงานจิตอาสาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช: จัดตั้งศูนย์แพทย์แผนไทย ต้านภัยโควิด ทางออกของชุมชนและแพทย์แผนไทย

 

สว.สวัสดิ์   ผนึกพลังภูมิปัญญาไทย คณะทำงานจิตอาสาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช:   จัดตั้งศูนย์แพทย์แผนไทย ต้านภัยโควิด ทางออกของชุมชนและแพทย์แผนไทยประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

คณะทำงานจิตอาสาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช:       ผนึกพลังภูมิปัญญาไทยได้จัดตั้งศูนย์แพทย์แผนไทย ต้านภัยโควิด ทางออกของชุมชนและแพทย์แผนไทย
     โดยมี เป้าหมาย การขยายเครือข่ายแพทย์แผนไทย สกัดโควิดแพร่ระบาดสู่ชุมชน

  1.รักษาอาการที่เกิดภัยโควิดและกินสมุนไพรป้องกันโควิด

  2.ให้ความรู้เรื่องสมุนไพร แก้ผู้ติดเชื้อโควิด

3.อบรมเข้มข้นการใช้สมุนไพร กับแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ต้านภัยโควิด

4.อบรมเข้มข้นอาสาสมัคร ต้านภัยโควิด
@โดยมีคณะทีมงาน

1.ประธานที่ปรึกษา

   -นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

2.คณะทำงานจิตอาสา

    2.1นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ ประธานคณะทำงานปฏิบัติการ (สมาชิกวุฒิสภา)

    2.2 สำนักแพทย์แผนไทย หมอดร.พณรัญช์ พลภักดี หน.ฝ่ายวิชาการปฏิบัติการ

    2.3 ดร.ประเสริฐ  บัณฑิตศักดิ์และนายจีรวัฒน์ บุญสุข ฝ่ายงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์

    2.4 ผศ.สุริยันต์ สุวรรณราชและนายจักรกฤษณ์ สุขคง งานเอกสารและรวบรวมข้อมูลรายงาน

         ทั้งนี้ นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ ประธานคณะทำงานปฏิบัติการ (สมาชิกวุฒิสภา)ได้กล่าวว่า   การ สกัดภัยระบาดโควิด -19 โดยเครือข่ายคณะแพทย์แผนไทย นครศรีธรรมราช ผนึกพลังชุมชนปฎิบัติการ   ติดต่อประสานงานและร่วมมือ โทร. 0925032178

สวัสดิ์ สมัครพงศ์  สมาชิกวุฒิสภา ลำดับ205

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น