โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สโมสรโรตารี่ยะลา มอบวีลแชร์จำนวน 110 คันให้กับคนชรา ผู้ยากไร้ และคนพิการในพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

 

สโมสรโรตารี่ยะลา มอบวีลแชร์จำนวน 110 คันให้กับคนชรา ผู้ยากไร้ และคนพิการในพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

        เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564ที่ผ่านมา สโมสรโรตารี่ยะลาจัดกิจกรรมมอบวีลแชร์จำนวน 110 คันให้กับคนชรา ผู้ยากไร้ และคนพิการในพื้นที่จังหวัดยะลา

          โดยมอบให้กับ ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จ.ยะลา (พม.)จำนวน 10 คัน, คณะประสานงานระดับพื้นที่(สล.3) 11 คัน, รพ.ศูนย์ยะลา 15 คัน, เทศบาลนครยะลา 10 คัน, สถานสงเคราะห์คนชรา (บ้านทักษิณ) 5 คัน, เทศบาล ต.ยะหา 8 คัน, เทศบาล ต.ลำใหม่ 2 คัน ,เทศบาล ต.ท่าสาป 5 คัน, อบต.สะเอะ 2 คัน, รพ.สต.โกตาบารู 5 คัน และผู้พิการ-คนชรา ที่ยื่นแบบฟอร์มกับสโมสรโรตารียะลาอีก 27 คัน

 


   


  

   ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2464

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น