โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

นราธิวาส เกษตรกรชาวสวนยาง เข้าร่วมกิจกรรมแปลงใหญ่ยางพารา เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน(มีคลิป)

 นราธิวาส  เกษตรกรชาวสวนยาง  เข้าร่วมกิจกรรมแปลงใหญ่ยางพารา  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน(มีคลิป)

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ภาพข่าว


        เมื่อวันที่  10 กรกฎาคม 2564ที่ผ่านมา   ที่วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม  หมู่ 5    ตำบลซากอ  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส  นายเกษม ทองเย็น  ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขารือเสาะ   นายเด่นชัย ชุมผอม หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ 
      พร้อมด้วยพนักงาน การยางแห่งประเทศไทยสาขารือเสาะ ได้ดำเนินกิจกรรม มอบปัจจัยการผลิต แนะนำการผสมปุ๋ยเคมีสั่งตัด เพื่อลดต้นทุนการผลิต และติดตามผลการดำเนินการซื้อขายน้ำยางสด ตรวจเยี่ยมการผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย ณ.แปลงใหญ่ยางพาราบ้านไอเจี๊ยะ ปีงบประมาณ 2564 ปีที่ 1 ตำบลซากออำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งมีชาวเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอศรีสาคร  เข้าร่วมประชุมโดยมี  นายไพศาล  ไชยประเสริฐ    ผู้ใหญ่บ้านไอ้เจี๊ยะ    ได้กล่าวให้การต้อนรับ
        ทั้งนี้  การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับเกียรติจาก นายชนะ อมรวัฒน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อแนะนำขบวนการ จัดตั้งกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกร เป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นประโยชน์ ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ต่อไปในอนาคต

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น