โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

"นิพนธ์ บุญญามณี" รมช.มหาดไทย ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาชายแดนใต้ 4 อำเภอของสงขลา ชู การคุณภาพชีวิต สู่การพัฒนาเมือง ลดความรุนแรงในพื้นที่

   "นิพนธ์ บุญญามณี" รมช.มหาดไทย   ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาชายแดนใต้ 4 อำเภอของสงขลา ชู การคุณภาพชีวิต สู่การพัฒนาเมือง ลดความรุนแรงในพื้นที่    นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศิริโชค โสภา อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่การก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาประจำอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำเภอสะบ้าย้อย หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ


   ทั้งนี้ สนามกีฬาประจำอำเภอสะบ้าย้อยนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เมื่อครั้งนายนิพนธ์ บุญญามณี ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.สงขลา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองชายแดนภาคใต้ใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา นำไปสู่การลดความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้   จากนั้น รมช.มท.และคณะได้เดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินสาขาสะบ้าย้อย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการทำธุรกรรมกับกรมที่ดิน 


   นายนิพนธ์ กล่าวว่า สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง และลดความรุนแรงของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเมื่อครั้งตนได้ดำรงตำแหน่ง นายกอบจ.สงขลาได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการเหลื่อมล้ำการพัฒนาที่ประชาชนแต่ละพื้นที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐ และเรื่องการพัฒนาที่ภาครัฐและท้องถิ่นควรส่งเสริม


โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้ในอนาคต อีกประการหนึ่งของการลงพื้นที่ในวันนี้คือการมาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างสำนักงานที่ดินสาขาสะบ้าย้อย เพื่อลดภาระการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่จากเดิมต้องไปทำธุรกรรมที่ดินยังอำเภอเทพา ทั้งนี้ที่ตนในฐานะกำกับดูแลกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย นั้นก็ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างสำนักงานที่ดินเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางติดต่อทำธุรกรรมเรื่องที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชน    จากนั้น รมช.มท.และคณะได้เดินทางไปติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเทพา อำเภอนาทวีและอำเภอจะนะ ซึ่งขณะนี้พี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรประสบปัญหาสินค้าทางการเกษตรล้นตลาดเนื่องจากสถานการณ์โควิด โดยได้สั่งการให้มีการใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย ประสานการปฏิบัติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เกษตรกรอีกด้วย


/////

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น