จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"ในห้วงเวลาแห่งความท้าทายในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ททท.จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ปล่อยทุกคนต้องเดียวดายและสูญเสียจากสมรภูมิโควิด-19 นี้อย่างแน่นอน โดย ททท.พร้อมจะสนับสนุนทุกคนที่ยังมีใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน"

 

        "ในห้วงเวลาแห่งความท้าทายในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ททท.จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ปล่อยทุกคนต้องเดียวดายและสูญเสียจากสมรภูมิโควิด-19 นี้อย่างแน่นอน โดย ททท.พร้อมจะสนับสนุนทุกคนที่ยังมีใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน"

 


      "กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก "

 

   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หลังจากฉีดยาวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโคลงวิด -19ที่ผ่านมาได้ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่

ดังสโลแกนจังกระบี่   แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า   เขาตระหง่าน ธารสวย   รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม

งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี

   ..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้รับการต้อนรับอย่างดีและอบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกันและรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  ALCOHOL ล้างมือ

และหน้ากากอนามัยจาก    นางชนิสา บุญสุวรรณ    ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตธานีกระบี่บีชรีสอร์ทตัวแทนท่าน

 มร.อูร์ส ลีนฮาร์ด   ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาค(ภาคใต้) โรงแรมดุสิต ธานี กระบี่ บี รีสอร์ท 

รายการคืนคุณให้แผ่นดินกราบขอบพระคุณพนักงานทุกท่าน

ทุกแผนกโรงแรมดุสิตธานีกระบี่บีชรีสอร์ทที่ดูแลตลอดเวลาที่พักพิง

    โรงแรมดสุิตธานีกระบี่

บีชรีสอร์ทใหบริการโดยยึดมั่นในมาตรการเพื่อความปลอดภัยพร้อมรับ

มือกับความท้าทายจากสถานการณแ์พร่ระบาดของไวรัสโควิด-1ภายใต้แคมเปญ“Dusit Care –Stay with Confidence”

โรงแรมดสุิตธานีกระบี่

บีชรีสอรท์ดำเนินมาตราการเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของ

ลูกค้าและพนักงานเป็น

สิ่งสำคัญอันดับแรกยกระดับมาตราฐานการ

ให้บริการที่เน้นเรื่อง

ความสะอาดและ สุขอนามัยในห้องพักแขก

และทุกพื้นที่ของโรงแรม

อย่างสม่ำเสมอ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสู่บริเวณโรงแรม และเว้นระยะ

ห่างอย่างเหมาะสมในพื้นที่ห้องอาหาร

Dusit Car eKitsหรือชดุดป้องกันส่วนบุคคลแบบพกพาประกอบด้วยเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และทิชชูเปียกแอนตี้แบคทีเรียซึ่งจะจัดวางไว้ในห้องพักเมื่อเช็คอิน เพื่อให้ลูกค้าเดินทางท่องเที่ยวและ เพลิดเพลินกับการใชเ้วลาในรีสอรท์ได้อย่างมั่นใจ การดาเนินการตามมาตรการต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้โรงแรมได้รับประ กาศนียบัตรผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย (SHA) จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่มอบใหก้บโรงแรมที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสูงสุดด้านความสะอาดปลอดภัยและถูกสุขอนามัยโรงแรมดุสิตธานีกระบี่บีชรีสอร์ท

มีความยินดีขอนำเสนอบริการ“Wellness and Healthy Lifestyle”เพื่อ

ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและสมดุลของ

ชีวิตเพื่อนิรมิตจากความหรูหราสะดวกสบายและบริการนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นสเมือนครอบครัวเดียวกัน

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น