โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

' เกิดมาต้องตอบแทนแผ่นดิน "" เราเกิดในแผ่นดินไทย "รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจะลงพื้นที่เพื่อนำของอุปโภคบริโภคลงพื้นที่ ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ขณะนี้

 

' เกิดมาต้องตอบแทนแผ่นดิน "" เราเกิดในแผ่นดินไทย "รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจะลงพื้นที่เพื่อนำของอุปโภคบริโภคลงพื้นที่ ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ขณะนี้

 


ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และคุณสุรีย์พร ดวงทอง , คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง 2 พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน... 

ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆท่าน..ทุกหลังคาเรือน ขอให้เข้มแข็ง อดทน และ ขออวยพรให้ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี 

..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สถานีวิทยุโทรทัศน์ จะลงพื้นที่เพื่อนำของอุปโภคบริโภคลงพื้นที่ ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ขณะนี้

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น