โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เสธ.มทบ.45 ให้การต้อนรับคณะตรวจและประเมินผล โครงการ "ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน" ประจำปี 2563

 

 เสธ.มทบ.45 ให้การต้อนรับคณะตรวจและประเมินผล โครงการ "ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน" ประจำปี 2563 


  เมื่อ 3 พ.ย.63 ,1300 พ.อ.ฐิติพงษ์  อินวะษา เสธ.มทบ.45, พ.ท.ปัตตะพล ประพันธ์ ผบ.นฝ.นศท.มทบ.45 และผกท.สถานศึกษาวิชาทหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจและประเมินผล โครงการ "ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน" ประจำปี 2563 ณ นฝ.นศท.มทบ.45 ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น