โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

“ฉก.ทพ.48 ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ผ้าป่าสามัคคี สร้างสันติสุขสู่ชายแดนใต้”

 

ฉก.ทพ.48 ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ผ้าป่าสามัคคี สร้างสันติสุขสู่ชายแดนใต้
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 1300 น. ณ ที่พักสงฆ์บ้านโคกสิแด ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563   หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่
 ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ส่งเสริมอัตลักษณ์ในท้องถิ่น และเพื่อร่วมหาปัจจัยสมทบสร้างโรงธรรมและถาวรวัตถุต่างๆ ซี่งพันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมกำลังพล และประชาชนชาวไทยพุทธที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้
   กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2563  ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การรำหน้ากองยาวการแห่พุ่มผ้าป่า และผ้าไตรจีวรรอบอุโบสถ การแสดงบาสโลบ จากชมรมแอโรบิค อ.สุไหงปาดี และซุ้มมัจฉาพาโชค ที่ได้รับความสนใจแก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ตอนเสนารักษ์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 ได้จัดจุดคัดกรองเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัส COVID -19 อีกด้วย พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องดื่มให้กับผู้เข้าร่วมงาน  และปิดท้ายด้วยกิจกรรมโปรยทานซึ่ง การโปรยทาน หมายถึง การสละเงินทองทรัพย์สมบัติเป็นทานแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
   ด้านผู้ที่มาร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ต่างรู้สึกดีใจที่หน่วยทหารให้ความสำคัญกับที่พักสงฆ์ในพื้นที่ และได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาปัจจัยสมทบทุน สร้างโรงธรรมและถาวรวัตถุต่างๆ ให้แก่ที่พักสงฆ์ เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และ ศาสนสถานในพื้นที่ ซึ่งต่างขอบคุณที่หน่วยทหารให้ความสำคัญและเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าในครั้งนี้   การทอดผ้าป่า เป็นประเพณีการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชน คล้ายกับการทอดกฐิน แต่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจํากัด คือสามารถทำได้ทุกฤดูกาล ไม่จำกัดเวลา คือทำได้ตลอดทั้งปี และวัดหนึ่งๆ ในแต่ละปีจะจัดให้มีการทอดผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้เช่นกัน ผู้ปรารถนาจะทำเมื่อไรย่อมทำได้ตามกำลังศรัทธา ซึ่งอาจจะผสมผสานหรือผนวกเข้ากับเทศกาลประเพณีประจำท้องถิ่นอื่นๆ ก็ได้ อีกทั้ง ยังไม่เจาะจงเกี่ยวกับพระภิกษุที่จะรับผ้าป่าแต่อย่างใด

 


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น