โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สตูล สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนตามแผน “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน” ท้องที่ จ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 63

 

สตูล สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนตามแผน เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนท้องที่ จ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 63


         วันที่  19 สิงหาคม 2563 กอ.รมน.จังหวัด ส.ต.ได้ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน, ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.สตูล , ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 - 27 , จนท.ปทส.กก.6 ปป., นป.สอ.รฝ.452, สภ.ท่าแพ, ฝ่ายปกครอ อ.ท่าแพ,สนง.ทสจ.สตูล,ร.5 พัน.2, ชปข.(ลับ) 203 ศปก.ทภ.4 ,ตชด.436 และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน


    สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนตามแผน เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนท้องที่ จ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 63 บริเวณท้องที่บ้านไร่ทอน หมู่ 3 ต.ท่าเรืออ.ท่าแพ จ.สตูล ซึ้งเป็นพื้นที่จำแนกเขตการให้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 22 ส.ค.43, ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 17 ต.ค.43 และเป็นพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2548 ผลการตรวจสอบพบ 


   “เป็นพื้นที่ป่าชายเลนถูกปรับพื้นที่และเข้าทำประโยชน์ เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 4 บ่อ และก่อสร้างเป็นโรงเรือนสำหรับเก็บของ จำนวน 1 หลัง พื้นที่ป่าชายเลน เนื้อที่ จำนวน 26 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา ไม่พบตัวผู้กระทำผิดในที่เกิดเหตุ ในการนี้ คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว การเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยมิได้มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เป็นการบุกรุกเข้าครอบครองเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน อันเป็นพื้นที่ทางราชการสงวนอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน


     และเป็นพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2548 จึงมีความเห็นว่า ผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นการเข้าครอบครองทำประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฏหมาย จึงได้ทำการตรวจยึดพื้นที่ ตรวจสอบ จำนวน 21 ไร่ - งาน 84 ตารางวา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ฐานความผิด ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครองหรือครองครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2485 และแก้ไขเพิ่มเติม ความมาตรา 54, 55 และ มาตรา 72 ทวิ” 


    โดยได้มอบเรื่องราวให้ นายสมศักดิ์  บัวทอง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27 (ท่าแพ สตูล) รับไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ท่าแพ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น