จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สตูล สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนตามแผน “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน” ท้องที่ จ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 63

 

สตูล สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนตามแผน เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนท้องที่ จ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 63


         วันที่  19 สิงหาคม 2563 กอ.รมน.จังหวัด ส.ต.ได้ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน, ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.สตูล , ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 - 27 , จนท.ปทส.กก.6 ปป., นป.สอ.รฝ.452, สภ.ท่าแพ, ฝ่ายปกครอ อ.ท่าแพ,สนง.ทสจ.สตูล,ร.5 พัน.2, ชปข.(ลับ) 203 ศปก.ทภ.4 ,ตชด.436 และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน


    สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนตามแผน เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนท้องที่ จ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 63 บริเวณท้องที่บ้านไร่ทอน หมู่ 3 ต.ท่าเรืออ.ท่าแพ จ.สตูล ซึ้งเป็นพื้นที่จำแนกเขตการให้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 22 ส.ค.43, ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 17 ต.ค.43 และเป็นพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2548 ผลการตรวจสอบพบ 


   “เป็นพื้นที่ป่าชายเลนถูกปรับพื้นที่และเข้าทำประโยชน์ เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 4 บ่อ และก่อสร้างเป็นโรงเรือนสำหรับเก็บของ จำนวน 1 หลัง พื้นที่ป่าชายเลน เนื้อที่ จำนวน 26 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา ไม่พบตัวผู้กระทำผิดในที่เกิดเหตุ ในการนี้ คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว การเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยมิได้มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เป็นการบุกรุกเข้าครอบครองเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน อันเป็นพื้นที่ทางราชการสงวนอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน


     และเป็นพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2548 จึงมีความเห็นว่า ผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นการเข้าครอบครองทำประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฏหมาย จึงได้ทำการตรวจยึดพื้นที่ ตรวจสอบ จำนวน 21 ไร่ - งาน 84 ตารางวา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ฐานความผิด ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครองหรือครองครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2485 และแก้ไขเพิ่มเติม ความมาตรา 54, 55 และ มาตรา 72 ทวิ” 


    โดยได้มอบเรื่องราวให้ นายสมศักดิ์  บัวทอง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27 (ท่าแพ สตูล) รับไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ท่าแพ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น