จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(red arrow right)อาหารมื้อพิเศษ กำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ปลื้ม ผู้การเอก ผบ.ฉก.ทพ 48 เยี่ยม ให้กำลังใจถึงหน้างาน พูดคุยอย่างเป็นกันเอง พร้อมแนะนำการปฏิบัติงานอยากเข้มข้น

(red arrow right)อาหารมื้อพิเศษ กำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ปลื้ม ผู้การเอก ผบ.ฉก.ทพ 48 เยี่ยม ให้กำลังใจถึงหน้างาน พูดคุยอย่างเป็นกันเอง พร้อมแนะนำการปฏิบัติงานอยากเข้มข้น 

(double arrow right)วันนี้ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจ กองร้อยทหารพรานที่ 4814 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติภารกิจ

 เพิ่มความเข้ม ระมัดระวัง หมั่นตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม วัตถุต้องสงสัย และอาวุธประจำกายให้พร้อมใช้งาน เพื่อให้สามารถตอบโต้เมื่อมีเหตุการณ์ ไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน พร้อมร่วมรับประทานอาหารเย็น กับกำลังพล ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ และได้มอบเครื่องบริโภคให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจต่อไป โดยมี ร้อยโทวิรุจ นพรัตน์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4814 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมภารกิจในครั้งนี้

(double arrow right)(double arrow right)สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจ กองร้อยทหารพรานที่ 4814 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48ได้เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบาย/สั่งการของผู้บังคับบัญชา ในด้านการปฏิบัติงาน ทั้งด้านการตั้งด่าน การตั้งฐานปฏิบัติการ การวางกำลัง การตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย และด้านอื่นๆ กำชับกำลังพลต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกด้าน เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน

(double arrow right)(double arrow right)(double arrow right)ด้านกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่ 4814 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ต่างรู้สึกประทับใจ ที่ผู้บังคับบัญชามาเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนอกเหนือจากกำลังใจที่ได้จากครอบครัวแล้ว กำลังใจจากผู้บังคับบัญชาถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญทีคอยหล่อเลี้ยงจิตใจ ผู้บังคับบัญชามากินข้าว และร่วมพูดคุย

 พร้อมให้คำแนะนำการทำงานด้านต่างๆอย่างใกล้ชิด ยิ่งทำให้รู้สึกปราบปลื้มใจ และมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประเทศชาติมากยิ่งขึ้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น